Sökning: "Analys av låttext"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Analys av låttext.

 1. 1. Swing it, magistern! : Varför låttexten i allmänhet – och ”Kom igen Lena!” i synnerhet – hör hemma i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Intertextuality; Håkan Hellström; literature; Swedish; upper secondary school; Intertextualitet; Håkan Hellström; litteratur; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte och målsättning är att undersöka huruvida en låttext, i det här fallet ”Kom igen Lena!” av Håkan Hellström, kan användas i svenskundervisningen på gymnasiet. Genom en intertextuell analys, som bygger på Julia Kristevas och Gerard Génettes begreppsdefinitioner, och med hjälp av Anders Olsson (2002), har Hellströms kopplingar till tidigare verk kartlagts och satts i ett didaktiskt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER

 3. 3. ”Inspiration är svårt att finna. Du måste ta den där du hittar den.” : En analys av det medvetna bruket av intertextualitet i Bob Dylans låttexter mellan 1963–65

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Jacob Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Bob Dylan intertextuality analysis 1963 1965 lyric lyrics conscious use; Bob Dylan intertextualitet analys 1963 1965 låttext låttexter medveten användning;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser delar av komplexiteten i Bob Dylans författarskap via en analys av det medvetna bruket av intertextualitet i sex låtar från tre olika album, alla från mitten av 1960-talet. Det klarläggs att Dylan inte kan förenklas till endast alluderingar till Shakespeare, utan att författarskapet innehåller en hög grad av komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Samspel i det berättartekniska : text, bild och effekter i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Isabella Ryrå Landgren; [2015]
  Nyckelord :Music Video; Visual Effects; Lyrics; Narrative; Musikvideo; Visuella Effekter; Låttext; Berättande;

  Sammanfattning : Music videos have under the last 50 years become entertainment in our society. Some are created to reflect feelings while others are a kind of showcase for the artist. There are also those based off of the lyrics and thus creates a short film or an illustration of the lyrics. LÄS MER

 5. 5. Den obligatoriska besvikelsen - en studie om kärlek/förälskelse, genus och sexualitet i populärmusiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson Von Ekensteen; [2012]
  Nyckelord :Popular music; Lyrics; Sexuality; Love; Populärmusik Gender; Låttext; Kärlek; Sexualitet; Genus; Cultural Sciences; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how lyrics of love songs represent gender and sexuality. My method for examining the lyrics of popular music is a critical linguistic analysis with influences from critical discourse analysis. LÄS MER