Sökning: "Camilla Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Camilla Nyberg.

 1. 1. Unga kvinnors erfarenheter av och attityder till hormonella preventivmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Nyberg; Ninni Liljedahl; [2016]
  Nyckelord :Unga kvinnor; hormonella preventivmedel; erfarenheter; attityder; biverkningar; positiva hälsoeffekter; barnmorskans ansvarsområde; bristande kunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många olika preventivmetoder idag, trots det är det många kvinnor som ändå inte finner en lämplig preventivmetod. Studier visar att rådgivningen vid förskrivning av preventivmedel har stor inverkan på kvinnornas val av preventivmetod. LÄS MER

 2. 2. "Jag fick ju aldrig chansen att förklara för dem” : en narrativ studie om problematisk skolfrånvaro

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lizette Blücher; Camilla Nyberg; [2016]
  Nyckelord :school absenteeism; sociology of childhood; narrative; school; young; skolfrånvaro; barndomssociologi; narrativ; skola; unga;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to deepen the knowledge of young people´s experiences of problematic school absenteeism. It aims at examining obstacles and opportunities for attending school that the young have experienced and how the obstacles have been handled by them. LÄS MER

 3. 3. ”Tusen gånger godare”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Camilla Jonsson; Sara Nyberg; [2013-06-26]
  Nyckelord :Föreställningar; hälsosam mat; näringsriktig mat; kockelever; restaurangbranschens normer; smak;

  Sammanfattning : Med anledning av att det blir allt vanligare att äta måltider utanför hemmet och att regeringen har en vision om att Sverige ska bli ett internationellt matland där fokus inte ligger på näringsperspektivet väcktes intresset att studera föreställningar om hälsosam mat bland kockelever. Det blev också studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Skogsbrukets påverkan på biologiska värden : En utvärdering av Sala kommuns skogsbruk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Camilla Nyberg; [2011]
  Nyckelord :biologiska värden; skogsbruk; miljöhänsyn; naturvård;

  Sammanfattning : Skogsbruk är, och har under lång tid varit, en viktig resurs i Sverige. Ett hårt brukande av skogen med inriktning på hög tillväxt och lönsamhet har medfört att senaste århundradenas skogsbruk har utarmat den biologiska mångfalden. Idag är miljömedvetenheten större och många skogsägare certifierar sin skog. LÄS MER

 5. 5. Ditt liv hänger på en prick

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Helena Herold; Camilla Nyberg; [2010]
  Nyckelord :kommunikation; kost; livsstil; malignt melanom; orem; prevention; socioekonomisk status; UV-strålning;

  Sammanfattning : Malignt melanom är en av de tio vanligaste cancerformerna. Insjuknandet har ökat på grund av ändrade sol- och resvanor. Utvecklingen beror främst på UV-strålningen från solen samt ökad användning av solarier. Idag är det främst de yngre kvinnorna som insjuknar. LÄS MER