Sökning: "Fysisk butik"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Fysisk butik.

 1. 1. "Butik upphör - ledig lokal!" : En studie om butiksdöden som handlingsutrymme för att skapa en mer demokratisk stadskärna

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Henrik Olsson; Sofia Hjort; [2020]
  Nyckelord :Detaljhandelsskiftet; bottenvåningslokaler; stadsutvecklingsaktörer; handlingsutrymme; stadskärna; vakanser;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att belysa butiksdöden och det pågående detaljhandelsskiftet som handlingsutrymme att närma sig en mer rättvis fördelning av stadskärnans rum. I arbetet problematiseras rådande strukturer kring att stadskärnans innehåll fokuserar på konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Bricks versus clicks : En studie om Generation Ys val av inköpsplattform vid livsmedelsinköp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson Vallin; Anna Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har övergått allt mer till e-handeln, vilket resulterat i ett förändrat konsumentbeteende. Inom dagligvaruhandeln är det vanligaste sättet att handla livsmedel genom den fysiska handeln. Statistik visar att endast några få procent handlar via e-handeln. LÄS MER

 3. 3. Digitalt och fysiskt? En studie om hur digitala kanaler kan kombineras med fysiska butiker inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Majda Zejnilovic; [2020]
  Nyckelord :Digital channels; digitalization; digital capabilities; physical channels; showrooms;

  Sammanfattning : I samband med att e-handeln på bara några få år ökat är teknologin ett verktyg för företag att växa. Följande studie undersöker därmed hur företag inom möbelbranschen knyter an sina digitala kanaler med fysiska butiker och ifall de använder sig av digital capabilities. LÄS MER

 4. 4. Den kvinnliga konsumentens upplevelse av förtroendeprocessen på ett modeinriktat e-handelsföretags webbutik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lovisa Berlind; Isabelle Holm; [2020]
  Nyckelord :förtroende; förtroendeprocessen; kvinnliga konsumenten; kognitivt förtroende; e-handel; webbutik.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Retailbranschen har under de senaste åren genomgått en radikal förändring där allt större fokus har flyttats mot e-handeln. E-handelskonsumenter upplever ofta en osäkerhet och en känsla av risktagande på grund av orealistisk produktexponering, inkorrekt produktinformation, osäkerhet kring betalning, datainsamling samt produkternas kvalitet och material. LÄS MER

 5. 5. Teknologiska innovationer : attityder och värden ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hofverberg; Anders Martinsson; Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Technological innovations; value creation; attitude; consumer facing technologies; physical store; Teknologiska innovationer; värdeskapande; attityd; konsumentinriktade teknologier; fysisk butik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett ständigt utvecklande av den fysiska modehandeln har lett till möjligheter att utveckla en shoppingupplevelse för konsument för att bemöta konkurrens från den digitala handelsplatsen. Detta har lett till att den fysiska butiken implementerar alternativ som teknologiska innovationer för att höja shoppingupplevelsen för konsumenten. LÄS MER