Sökning: "Gestaltpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Gestaltpsykologi.

 1. 1. Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tommy Kabel; [2022]
  Nyckelord :Information design; Gestalt psychology; Gestalt laws; Information; Design; Progression; Prerequisites; Informationsdesign; Gestaltpsykologi; Gestaltlagar; Information; Design; Progression; Förkunskaper;

  Sammanfattning : Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. LÄS MER

 2. 2. Urbana Hängsel + Tornhuset=sant? Två byggnader i en komplicerad relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Karolina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between two buildings situated at Universitetsholmen in Malmö: Tornhuset (1910) and its modern extension Urban Hinges (2015). Together, the two buildings form World Maritime University. LÄS MER

 3. 3. Personliga flöden & digitala minnessaker : En kvalitativ studie av estetik och värde i digitala samlingar på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Digital collections; graphic design; Instagram; social media; self-representation; Digitala samlingar; grafisk design; Instagram; sociala medier; själv-representation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie av digitala samlingar pp Instagram genomfördes med metodkombinationen enkät, intervju och kompositionell tolkning. Studien ämnade undersöka digitalt samlande och vad som styr Instagramanvändares samlande av digitala artefakter. LÄS MER

 4. 4. New Public Management och socialt arbete i en samtida pandemi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andreas Bergendahl; Maja Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Corona; Coping; New Public Management; Pandemic; Social Work;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kostsam välfärd och växande offentlig sektor implementeradeSverige New Public Management för att stävja kostnader och effektiviseravälfärden. I New Public Managements utbredning, 30 år senare, förefallerimplementeringen ha bidragit till en allt mer ohälsosam arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Den bundna friheten : En kognitiv metrisk analys av den bundna versrytmen i fyra dikter av Edith Södergran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johnny Edström; [2019]
  Nyckelord :Metrik; rytm; modernistisk poesi; Södergran; kognitiv metrik; balans; kraft; perceptionsmönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar den rytmiska strukturen i fyra dikter av Edith Södergran, två från hennes första diktsamling och två från hennes sista, postuma samling. Den rytmiska analysen utgår ifrån kognitiv metrisk teori och fokuserar på läsarens mentala upplevelse av rytmiska intryck. LÄS MER