Sökning: "MUSIK REKLAM"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden MUSIK REKLAM.

 1. 1. Kundupplevelsen vid reklammusik : Känslor, tankar och attityder som uppstår vid reklammusik

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Stina Axén; Amanda Holm; [2022]
  Nyckelord :advertising music; customer experience; value process; competitive advantages; music tempo; feelings; thoughts; attitudes; reklammusik; kundupplevelse; värdeprocess; konkurrensfördelar; musiktempo; känslor; tankar; attityder;

  Sammanfattning : Konsumenter exponeras för 2000 reklammeddelanden dagligen men lägger bara märke till fåtal av dem. Musik har en värdefull position i reklam som företag kan använda för att sticka ut i reklambruset. LÄS MER

 2. 2. Visuell kommunikation i kampanjfilm : Hur budskap kommunicerar genom visuella element.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Emma von Schéele; Matilda Mähler; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; kvinnokroppen; Libresse; reklam; mens; tabu.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Libressekommunicerar budskap visuellt i en kampanj. Kampanjen är#wombstories som är till för att uppmärksamma olikakvinnors berättelser och uppmuntra till att våga prata meröppet om kvinnokroppen. LÄS MER

 3. 3. Feminism som handelsvara : Semiotisk filmanalys av Libresse reklamfilm wombstories

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Veronica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; femwashing; kommodifierad feminism; Libresse; menstruation; mens; reklam; reklamfilm; reklamkampanj; Visuell Kommunikation; visuell retorik; woke; #wombstories;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur Libresse har använt sig av det retoriska tilltalet för att nå ut och påverka sin avsedda målgrupp i reklamkampanjen #wombstories. En semiotisk filmanalys har genomförts där resultatet har analyserats utifrån teorier om kommodifierad feminism, wokeness och femvertising. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring som räddar liv : En studie om emotionell marknadsföring inom välgörenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Susanna Ekvall Stranne; Lina Wennberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det många välgörenhetsorganisationer som efterfrågar donationer till olika ändamål. Vanligtvis erhåller konsumenten ingen fysisk produkt vid donationer och därför är det väsentligt att välgörenhetsorganisationers marknadsföring påverkar konsumenterna emotionellt för att få dem att donera pengar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga stereotyper i reklam : En undersökning kring vilka sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer som har påverkat hur kvinnor framställs i reklam under de senaste hundra åren.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ekaterina Andersson; [2020]
  Nyckelord :reklam; genus; kvinnorroll; kvinnlig gestalt; genusideologi; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera sociala faktorer och förutsättningar som har påverkat bildandet av könsstereotyper i samhället under de senaste hundra åren. Denna uppsats är baserad på tidigare forskning från forskare och sociologer, liksom genom studier av reklam inom parfym, kosmetik och stil koncept från olika tidsperioder i Vogue magazine. LÄS MER