Sökning: "Person perception"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden Person perception.

 1. 1. Tolkningsproblemet i 1 Kor 7:21 ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tove af Geijerstam; [2021-01-28]
  Nyckelord :Exegetics; First Corinthians; 1 Cor 7.21; Paul; slavery; manumission; antiquity; Jewish law; Greek law; Roman law; Corinth; semantical analysis; grammatical analysis; structural analysis; receiver; interpretation;

  Sammanfattning : The thesis examines possible ways of understanding 1 Corinthians 7.21 in the context of especially 1 Corinthians 7.17–24 and generally the whole of chapter 7. LÄS MER

 2. 2. Buller från byggarbetsplatser och dess inverkan på närliggande bostad : Studiefall stadsdel Öster i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Kastriot Miftari; Ahmed Mehmedovic; [2021]
  Nyckelord :Buller; byggarbetsplats; byggarbetsplatsbuller; hälsopåverkan;

  Sammanfattning : Purpose: Studies indicates that society is exposed to a lot of noise and that it is a matter of public comfort. Constructions sites are one of several sources that contributes with noise to the society and those that are mainly affected by this is the nearby residents of the construction site. LÄS MER

 3. 3. Att söka asyl som HBTQ+ person: En dramaturgisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sebastian Marell; Luciana Daniela Ruiz Gutierrez; [2021]
  Nyckelord :Queer; Asylum; Credibility; SOGIE; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to provide further knowledge on the social interaction between the sexual orientation, gender identity and gender expression (SOGIE) asylum seekers and their asylum adjudicator from the Swedish Migration Agency (SMA) by applicating Erving Goffman’s (2014) dramaturgical perspective. The study used the following two research questions; (1) How can the asylum seeker use different types of perception guiding techniques according to their professional network to create a credible performance under the asylum investigation?, and (2) What kind of performance disturbances can occur between the asylum seeker and their adjudicator according to their professional network?. LÄS MER

 4. 4. Att anmäla när ett barn far illa : en litteraturöversikt kring sjuksköterskors upplevelser av anmälningsprocessen och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Blacker; Jeanette Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; Decision making; Mandatory reporting; Nurses; Barnmisshandel; Beslutsfattande; Obligatorisk rapportering; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn som far illa är ett globalt folkhälsoproblem där mörkertalet är stort. All form av våld leder till livslånga konsekvenser för barn som utsätts, och de berättar sällan självmant om levnadsförhållanden när dessa är annat än goda. LÄS MER

 5. 5. Första linjens vård via 1177 Vårdguiden på telefon : En studie av "sepsis-larm"-inringares kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon- med speciellt fokus på samhällsförvärvad sepsis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Ulla Peterzén Wahlquist; [2021]
  Nyckelord :Equal-care; person-centered care; community-acquired sepsis; Jämlik vård; personcentrerad vård; samhällsförvärvad sepsis;

  Sammanfattning : Introduktion: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kräver snabb behandling. Otydliga symtom, varierad sjukvårdstillgång och olika hälsolitteracitet hos inringare försvårar tidig behandling. LÄS MER