Sökning: "Syftesdriven marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Syftesdriven marknadsföring.

 1. 1. Syftesdriven marknadsföring : Autenticitet, den viktiga faktorn inom syftesdriven marknadsföring för att åstadkomma kundlojalitet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Melisa Beharic; Isabelle Dal; [2021]
  Nyckelord :Word-of-Mouth; Purpose-driven marketing; Authenticity; Purpose; Customer loyalty; Syftesdriven marknadsföring; Kundlojalitet; Autenticitet; Marknadsföring; Syfte;

  Sammanfattning : With the changing market-place and new marketing methods, societal issues are becoming increasingly important within the companies internal and external operations. Consumers today place higher demands on the market, which requires companies to be adaptable in order to survive. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever svenska millennials syftesdriven marknadsföring annorlunda, när det kommer från lokala kontra globala varumärken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Särnell; Pontus Carlén; Åsa Sturesson; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Syfterdriven marknadsföring; Syfterdriven kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kurs: ​FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Pontus Carlén, Åsa Sturesson, Anton Särnell Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Syftesdriven marknadsföring, Anknytning, Komparativ fördel, Varumärkeskapital, Misslyckande, Statistiskt signifikant Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om unga svenska konsumenter skulle uppfatta lokala varumärken i ett annat ljus jämfört med globala varumärken när de utövade syftesdriven marknadsföring. Metod: Genom att använda definitionerna av Alden et al (2013) representerade SAS det lokala varumärket medan Gillette representerade det globala varumärket. LÄS MER

 3. 3. Allt är inte guld som glimmar - Syftesdriven marknadsföring som verktyg för att stärka ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefina Brantingson; Dalia Al-Hilali; [2020]
  Nyckelord :brand equity; greenwashing; varumärkesvärde; varumärkeslojalitet; brand equity; syftesdriven marknadsföring; greenwashing;

  Sammanfattning : När syftesdriven marknadsföring går i linje med varumärkets egna hjärtefrågor kan detta leda till konkurrensfördelar på marknaden. Vid motsatt situation, då marknadsföringen inte har tillräckligt stöd i varumärkets kärnvärden kan det istället uppstå kritik. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesuppbyggnad : Via syftesdriven marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Westin; Erik Dilexit; [2019]
  Nyckelord :Branding; Purpose-driven marketing; CSR; Communication; Varumärkesbyggande; Syftesdriven marknadsföring; CSR; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företag arbetar för att bygga upp sitt varumärke via syftesdriven marknadsföring. Studien kommer granska företagens kommunikation och CSR-arbete för att på så vis utreda om företagen använder sig av syftesdriven marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. PURPOSE + PRODUCT = PURCHASE? Om effektskillnader mellan syftesdriven marknadsfo ring med varuma rke alternativt produkt i fokus i reklamen

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :My Persson; Oscar Dieden; [2019]
  Nyckelord :purpose-driven marketing; purpose-driven advertising; brand-related effects; brand vs. product; environmentally conscious consumers;

  Sammanfattning : Purpose-driven marketing, where companies aim to take individual and/or social responsibility, has in recent years taken a more central role in marketing. While vast literature about Corporate Social Responsibility exists, research on the effects of purpose-driven marketing is scarce. LÄS MER