Sökning: "Unaccompanied refugee"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Unaccompanied refugee.

 1. 1. Integrationsstrategi för Kalmar län- ett regionalt program, en analys utifrån ensamkommande barns perspektiv samt utifrån måluppfyllelsemodellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Faiza Mohamed; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; integration; security; education; Kalmar lan.;

  Sammanfattning : Today, the concept “unaccompanied refugee children” is common in Swedish media. The concept is both dramatic and sad. Alone - refugee - child. It is about children, who alone escape from perse- cution, war, poverty and starvation. LÄS MER

 2. 2. Navigating Clandestinity : A qualitative study on rejected unaccompanied asylum-seeking children and solidarity work in Sweden and France

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexandra Ganstrand Beltrán; [2020]
  Nyckelord :Asylum seekers; unaccompanied refugee minors; solidarity work; civil society activism; migration; Sweden; France;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how unaccompanied asylum-seeking children navigate through the asylum systems of two European member states, Sweden and France. By using a qualitative approach, five interviews have been conducted in order to study the complex situation of three Afghan young adults, having experienced a rejection to their asylum application in Sweden and who now live in France, engaged together in solidarity work with two European civil society activists and their experiences across these questions. LÄS MER

 3. 3. Medicinsk åldersbedömning - En maktutövning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tova Bergman; [2020]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; medicinsk åldersbedömning; maktstrukturer; normalisering; andrefiering;

  Sammanfattning : In this essay, I aim to analyze unaccompanied refugee youths ́ experiences of medical age assessment and its directives. The study is based on deep interviews with three unaccompanied youths. The focus is to explore underlying power relationships that operate through the age assessment. LÄS MER

 4. 4. When the children cry : Social workers experiences when exposed to traumatic narratives shared by unaccompanied refugee children

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annie Flodström; [2020]
  Nyckelord :Social services; social workers; unaccompanied refugee children; interactions; countertransference; vicarious trauma; trauma; Sweden;

  Sammanfattning : My aim was to explore the experiences of social workers working with unaccompanied refugee children when hearing traumatic narratives shared by the children. This is a qualitative research based on semi-structured interviews with three social workers with experience of working with these children in the social services in Sweden. LÄS MER

 5. 5. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER