Sökning: "företagsekonomi definition av begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden företagsekonomi definition av begrepp.

 1. 1. Från klient till kund? : En kvalitativ studie om revisorns oberoende utifrån ett klient- och kundfokus

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Forsell; Louise Hedelin; [2019]
  Nyckelord :independence; auditor; client; customer; professionalism; commercialism; oberoende; revisor; klient; kund; professionalism; kommersialism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorns oberoende tycks ständigt bli ifrågasatt vid kriser och skandaler. Revisionsbranschen har på senare år kommersialiserats och revisorns professionella ansvar innefattar numera andra områden än de traditionella, vars inverkan på revisorns oberoende det råder delade meningar om. LÄS MER

 2. 2. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 3. 3. Integrering av hållbarhet i företagens strategiarbete : Upplevda utmaningar inom bygg- och anläggningsbranschen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Thelander; Moa Wuotila; [2018]
  Nyckelord :corporate sustainability; corporate responsibility; organizational change; change management; strategy; strategy-as-practice;

  Sammanfattning : Idag står Sveriges samhällsaktörer och företagare inför ett antal samhällsutmaningar kopplat till hållbarhet. Som en följd av detta har FN tagit fram globala hållbarhetsmål som avser att skapa aktion för en hållbar utveckling på lång sikt, som kan realiseras av ett hållbart samhällsbyggande på nationell, regional och lokal nivå. LÄS MER

 4. 4. Gemensam organisationskultur – existerar den? : En studie om organisationskulturen på ett svenskt IT-konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marco Dilani; Kevin Strimer; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Organisation; Företagskultur; IT-företag; Ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett brett begrepp som genom åren har definierats på flera olika sätt. En definition på organisationskultur är att det beskrivs som en uppsättning av normer och värderingar som har en påverkan på hur människor tänker, agerar och beter sig. LÄS MER

 5. 5. May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Johansson; Matilda Karlsson; Fabian Söderström; [2016]
  Nyckelord :Strategi; Struktur; Effectuation; Nystartade företag; Företags livscykler; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag Seminariedatum: 2016-01-14 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management, 15 HP Författare: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström Handledare: Christine Blomquist Nyckelord: Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler Syfte: Syftet med studien är att undersöka strategins påverkan på strukturen i nystartade företag. Vidare önskar vi addera ny kunskap till befintlig forskning om strategins påverkan på struktur då vi tycker oss se att den traditionella forskningen gällande relationen mellan strategi och struktur behandlar stora väletablerade företag snarare än små och nystartade. LÄS MER