Sökning: "feminism identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden feminism identitet.

 1. 1. "Det kändes som att man var med i en rörelse. Särskilt när man fick så mycket mostånd." : En tematisk analys om hur identitet skapas via feministiska och antirasistiska rörelser i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Mikkola Jäghammar; [2021]
  Nyckelord :identitet; feminism; antirasism; identitetspolitik; identitetsskapande; feministisk intervjumetod;

  Sammanfattning : In this study, four informants who identify themselves as anti-racists and feminists were interviewed using a feminist interview method to find out how they build their identities via feminist and anti-racist movements in contemporary Sweden. The purpose was to see which factors they themselves describe affect their identity. LÄS MER

 2. 2. Barbie och Representation av Kvinnor : En narrativ och semiotisk visuell analys av femininitet i Barbiefilm.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Eckernäs; [2021]
  Nyckelord :Gender; Barbie; Mattel; representation; femininem gender roles; stereotypes; hyperfemininity; Barbie Princess Adventure; gender difference; postfeminism; feminism; animated movie; Genus; Barbie; Mattel; representation; femininitet; könsroller; stereotyper; hyperfemininitet; Barbie Princess Adventure; genusskillnader; postfeminism; feminism; animerad film;

  Sammanfattning : Denna undersökning granskar hur representationen av de kvinnliga karaktärerna sker i Barbiefilmen Barbie Princess Adventure (2020). Granskningen genomfördes genom två separata analyser, en narrativ analys av filmen och en semiotisk visuell analys av de kvinnliga karaktärerna. LÄS MER

 3. 3. Momma & Mormor : Berättelsen om Fridhem

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Ingrid Björklund; [2021]
  Nyckelord :Design; kvinnohistoria; historiografi; Jämtland; Jamtli; cottagecore; tiktok; cutting together-apart; etsning i sten; ornament; Bergs socken; Momma och Mormor; Obberlind; Lindroth; Obbarius; Fridhem; Infiltration; temporaliteter; polytemporär; dikotomier; dekonstruktion; protolys; CNC-fräs; hauntology; konstnärligt arbete; möbeldesign; formgivning; kritisk; installation; bord; ljudverk; Bergs Hembygdsförening; Dala sten; kalksten; representation; feminism; queerteori; Karen Barad; Hito Steyerl; Beatriz Colomina; Llewellyn Negrin; Kvinnohistoriska; historieskrivning; stenbrott; stenindustri; textilt hantverk; arkitekturteori; synlighet; mekanismer för synlighet; Den Feminina Textilen; inredningsarkitektur; Axel Einar Hjorth; svensk design; konstfack; interiör lyssnarupplevelse; muntlig historia; minnen; minnets materialitet; tolkande; interiörhistoria; post-dualism; Segring;

  Sammanfattning : I mitt projekt utvecklar jag konstnärliga designmetoder för att studera, samla in och berätta om kvinnohistoria och interiörhistoria, inspirerat av feministiska och queerteoretiska perspektiv på temporalitet, identitet, historia, material och berättande. Mitt examensarbete utgår från min 90-åriga mormors berättelser om sina barndomsminnen av hennes två mormödrar ‘Momma’ och ‘Mormor’ och hur det var att spendera somrarna på deras gård, Fridhem. LÄS MER

 4. 4. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Nyckelord :interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Sammanfattning : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. LÄS MER

 5. 5. Vem är jag på Tinder? -En kvalitativ studie om svenska ungdomars uppfattningar om självrepresentation på dejtingsajten Tinder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Julia Stefansdottir; [2020]
  Nyckelord :Gender; online-dating; poststructural feminism; profile; self-representation; social; Genus; online-dejting; poststrukturalistisk feminism; profil; självrepresentation;

  Sammanfattning : Dejtingmarknaden för ungdomar idag kan ske likaväl genom ett fysiskt möte ute på krogen som genom en spontan “gillning” via en app. Vi människor utvecklar metoder för att presentera oss på det mest attraktiva sättet för potentiella partners oavsett om det handlar om att redigera en bild eller stå framför spegeln i timmar. LÄS MER