Sökning: "kritisk diskurs analys fairclough"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade orden kritisk diskurs analys fairclough.

 1. 6. Fotbollens språk-en diskursanalys av journalisters och supportrars sätt att tala om Parken-skandalen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johan Arlefalk; [2014]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Supporterskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är för det första att genom diskursanalys analysera hur supportrar till fotbollslaget Malmö FF på Himmelriket på Svenskafans framställer diskurser kring läktarbråket i Parken år 2005 samt hur Sydsvenskan framställer samma läktarbråk utifrån samma incident och tidpunkt. För det andra syftar uppsatsen till att klarlägga de eventuella diskursernas relation till omliggande sociala strukturer som enligt Fairclough antingen påverkar diskurserna eller själv blir påverkad av diskurserna. LÄS MER

 2. 7. Ideologiska studieförbund : En jämförande kritisk diskursanalys av Medborgarskolan och ABF:s språkliga uttryck

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Hanna Flink; [2013]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough; Halliday; SFL; ideationell analys; folkbildning; ideologier; ABF; Medborgarskolan; Folkuniversitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt politiska ideologier kommer till uttryck i texter producerade av ABF och Medborgarskolan. Detta med utgångspunkt i vad jag upplever som oklara förhållanden rörande vilken betydelse ideologier i praktiken spelar för dessa studieförbund. LÄS MER

 3. 8. Vem i hela världen kan man lita på? En kritisk diskursanalys av Lgr11 och Skollag 2010:800

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2012-08-15]
  Nyckelord :Lgr11; Skollag 2010:800; Kritisk teori; Fairclough; Marxism; kritisk diskursanalys; conservative modernization;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med detta arbete är att granska Lgr11 och Skollagen 2010:800 med hjälp av kritisk diskurs analys, för att försöka utröna huruvida dessa nya utbildningspolitiska reformer gynnar elevernas lärande eller om det är en ideologiskt producerad text som används för att få fram ett budskap som mer passar in i den samtid vi lever i idag. Med teori och forskningsgenomgången som en bakgrund har det utkristalliserats tre aspekter som studien kommer att ha fokus på; 1) Att undersöka de eventuella motsägelser som kan föreligga i dokumenten, och på vilket sätt de i så fall eventuellt utgör en bristande trovärdighet i dessa dokument. LÄS MER

 4. 9. Socialtjänsten i media – en diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Norberg; Joanna Petrusson; [2012-07-31]
  Nyckelord :socialtjänst; diskurs; tidningsartiklar; ledare; Fairclough;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att granska vilken bild två svenska tidningar förmedlar av socialtjänsten i sina ledarsektioner åren 2002-2011. Vi har undersökt vilka diskurser kring synsättet på socialtjänsten som går att urskilja i ledarna och hur dessa kan tänkas påverka människors syn på socialtjänsten. LÄS MER

 5. 10. Ett ”manligt sätt som varken är feminint eller grabbigt” : -en kvalitativ studie av hur maskuliniteter framställs i tidningen King of Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma Hallonstén; Michelle Macksey; [2012]
  Nyckelord :maskulinitet; manligt; genus; king;

  Sammanfattning : AbstractI denna studie kommer vi undersöka hur maskuliniteter framställs i utvalda exempel från tidningen King of Sweden. Vi vill besvara våra frågeställningar kring hur maskuliniteter uttrycks i de utvalda bild- och textexemplen från King och vilka uttryck och egenskaper som kan uttolkas tillhöra dessa. LÄS MER