Sökning: "kvalitativ intervju fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju fenomenografi.

 1. 1. Ett språk för alla : Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elida Berglin; Viktoria Nygren; [2019]
  Nyckelord :Musik; språkutveckling; fenomenografi; intervju; enkät; läroplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftade till att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Då vårat syfte med studien var att undersöka uppfattningar bestämde vi oss för att använda det fenomenografiska perspektivet som utgår från människors erfarenheter och uppfattningar. LÄS MER

 2. 2. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" : En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares uppfattning om omsorg och undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Bergman; Carl Wagenius; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ intervju; omsorg; undervisning; utvecklingspedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogen, en brobyggare? En kvalitativ studie om hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kerstin Rosengren; Jenny Vincent-Vivian; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Förskola; Förskoleklass; Specialpedagog; Övergångsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass genom att ta del av skolledares och pedagogers uppfattningar om specialpedagogens roll samt undersöka hur deras uppfattningar förhåller sig till styrdokument och specialpedagogens examensordning. Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i förskolan: Ris eller ros? : En kvantitativ och kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kaisa Evikoski; Malin Olsson; [2019]
  Nyckelord :undervisning i förskolan; förskollärares uppfattningar; fenomenografi; kvalitativ intervju; kvantitativ enkät;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på undervisning i förskoleverksamhet. Vi använder fenomenografi som teoretiskt ramverk, som belyser uppfattningar av fenomen och variationer mellan dem. LÄS MER

 5. 5. "Det får inte vara High Chaparral, liksom!" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Wirzén; [2018]
  Nyckelord :fenomenografi; kvalitativ intervju; kvalité i pedagogisk kontext; systematiskt kvalitetsarbete; redskap i pedagogisk kontext; styrning;

  Sammanfattning : ABSTRACT Johan Wirzén We Can´t Always Be at Sixes and Sevens! – a Study of Teachers Experiences of Systematic quality work Pages: 40 This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational context. The methodological framework is phenomenography. LÄS MER