Sökning: "kvantitativ marknadsundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kvantitativ marknadsundersökning.

 1. 1. Rådgivning till distansskogsägare : en marknadsundersökning i Norrlands kustland

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Andersson; Karl Magnusson; [2017]
  Nyckelord :distans; skogsägare; utbor; åbor; Norra Skogsägarna; enkät; Stockholm; avstånd;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka begreppet distansskogsägare i en nordlig kontext och hur avstånd till fastigheten, mål och kunskap påverkar skogsägarskapet samt vilka rådgivningstjänster de efterfrågar. Datain-samlingen till studien har skett med kvantitativ postenkät samt digital enkät som skickats ut till 500 distansskogsägare, boende i Norrlands kustland. LÄS MER

 2. 2. Activity Based - a way of working for an activefuture

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bob Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Real Estate; Future workplace; Organization; Productivity; Staff; Premises; Leadership; Efficient; Fastighetsbranschen; Framtidens arbetsplats; Organisation; Produktivitet; Medarbetare; Lokal; Ledarskap; Effektivitet;

  Sammanfattning : The real estate industry is facing a major change. The activity based working is promotedheavily by real estate companies, brokers and consultants as the future workplace. Knowledgeand information is however limited. Many concepts have a tendency to get mixed up whencompanies on the market choose to formulate their own concepts. LÄS MER

 3. 3. Har företagen dig i ett (h)järngrepp? : En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Bern; Maja Persson; [2013]
  Nyckelord :neuromarketing;

  Sammanfattning : Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. LÄS MER

 4. 4. Bokakademin i Östergötland AB möter framtiden : En studie av studenters köpbeteende vad gäller kurslitteratur och ett förslag på marknadsföringsstrategi för Bokakademin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Fabian Hamnqvist; Emma Svensson; [2013]
  Nyckelord :college bookstores; online textbook retailers; purchasing behaviour; marketing activities; marketing strategy; Bokakademin; köpbeteende; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Bokakademin i Östergötland AB möter framtiden – En studie av studenters köpbeteende vad gäller kurslitteratur och ett förslag på marknadsföringsstrategi för Bokakademin (Bokakademin i Östergötland AB meets the future – A study of students’ purchasing behaviour regarding textbooks and a proposal for a marketing strategy for Bokakademin)Authors: Fabian Hamnqvist and Emma SvenssonBachelor’s thesis in business administration Linköping University, Department of Management and Engineering, 2013 Supervisor: Mehran NoghabaiAbstractThis paper examines the competition arising from online textbook retailers met by physical college bookstores. The paper examines the implications of college students' purchasing behaviour when buying textbooks, how a specific corporate clientele is composed and the purchasing habits of these customers to the specific company in question. LÄS MER

 5. 5. Kundpreferenser för Fairtrade och FSC-certifierade träprodukter : en conjointanalys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Kvick; Anna Thorning ; [2012]
  Nyckelord :FSC; Fairtrade; Marknadsundersökning; Golv; Enkät;

  Sammanfattning : FSC, Fairtrade och SSC Forestry har tillsammans startat ett pilotprojekt som handlar om att skapa rättvisa möjligheter till handel och hållbart skogsbruk för småskaliga skogsbrukare i utvecklingsländer. Kährs har köpt in detta virke som är dubbelcertifierat med FSC och Fairtrade och producerat ett golv av virket. LÄS MER