Sökning: "löneskillnader män och kvinnor"

Visar resultat 11 - 15 av 34 uppsatser innehållade orden löneskillnader män och kvinnor.

 1. 11. Fler män, högre lön? : En analys av sambandet mellan arbetsmarknadssegregering och löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige 2005-2013.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anton Lidström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera sambandet mellan arbetsmarknadssegregering ocheventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta sker genom en analys av sambandetmellan en yrkesgrupps sammansättning och dess genomsnittslön. LÄS MER

 2. 12. Förväntar sig kvinnor och män olika ingångslön?En studie utförd på studenter vid en humanistisk- och teknisk utbildning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Alice Forsberg Lind; Josefin Olsson; [2015]
  Nyckelord :Förväntad ingångslön; Löneförväntningar; Löneskillnader; Kön; Stereotyper; Teknisk- och humanistisk utbildning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att kvinnor ofta får en lägre ingångslön än män. I Sverige baseras lönehöjningar generellt på en procentsats av ens nuvarande lön, vilket innebär att kvinnor får det svårt att komma i kapp männen lönemässigt. LÄS MER

 3. 13. Könsdifferentierade utbildningsval och löneskillnader : En studie av sambandet mellan kvinnors och mäns utbildningsval och könslönegapet på svensk arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Ringborg; [2015]
  Nyckelord :Utbildningsinriktning; könslönegapet; humankapitalteori; devaluation theory; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur könslönegapet påverkas av kvinnors och mäns olika val av utbildningsinriktningar. Det finns ett starkt och mycket väl belagt samband mellan utbildningslängd och lön. LÄS MER

 4. 14. Löneskillnader mellan kvinnor och män i Stockholms stad år 2013 : En kvantilanalys av lönedistributionen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Frisk; Ulrika Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Marknaden som skäl för löneskillnader. En uppsats om marknadsargumentet i lönediskrimineringstvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Ahlberg; [2014]
  Nyckelord :Arbeträtt; Labour Law; Likalöneprincipen; marknadsargumentet; equal pay principle; market factor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Likalöneprincipen innebär rätten till lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete. Likalöneprincipen återfinns bl.a. i FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och principen har varit en viktig del av EU-rätten sedan Romfördraget. LÄS MER