Sökning: "objektivitetsideal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet objektivitetsideal.

 1. 1. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 2. Krigsjournalistik - Att rapportera från det bortglömda kriget i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Annica Ögren; [2013]
  Nyckelord :Journalistik; Afghanistan; medier; krigsrapportering; fallskärmsjournalistik; etik; säkerhet; inbäddning;

  Sammanfattning : Förändringar i medieteknologin har möjliggjort att många krig och konflikter idag är mediebevakade och det är ofta händelser i krig går genom journalistiken ut till medborgare. Detta medför en problematik. LÄS MER

 3. 3. En analys av PR´s inblandning i journalistiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för mediestudierInstitutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för mediestudierInstitutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Ina Kokalari; Gabriela Carlehed; [2013]
  Nyckelord :PR; journalistik; PR-isering; CDA-analys; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats i media - och kommunikationsvetenskap som tar upp PR´s inflytande i journalistiken med hjälp av två olika metoder. Först har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys där vi jämfört förekomsten av utvalda PR-begrepp från två olika år med tjugo och arton års intervall, 1992 och 1995, samt 2012. LÄS MER