Sökning: "privatkopiering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet privatkopiering.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Privatkopieringsersättning för iPhone : En avgift som bör belasta en multifunktionell anordning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Privatkopieringsersättning; för; iPhone; avgift; multifunktionell; anordning; rimlig; kompensation; särskilt; ägnad; immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnärligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad privatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller några få exemplar för privat användning. LÄS MER

 3. 3. Privatkopieringsersättning : Ett analogt rättssystem tillämpat i en digital värld

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Fredrik Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :upphovsrätt; privatkopiering; rimlig kompensation; privatkopieringsersättning; immaterialrätt; infosocdirektivet; särskilt ägnad;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett viktigt rättsområde för att främja nyskapande och för att skapa möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. En av de praktiskt viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten är rätten för var och en att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, d. LÄS MER

 4. 4. Privatkopieringsersättning, ett förlegat rättsystem i den svenska rätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lundgren; [2012]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan implementeringen av Infosoc-direktivet måste Sverige, genom att enskilda tillåts att kopiera för privat bruk, säkerställa att en rimlig kompensation utges till upphovsmän och närstående rättsinnehavare. Hur denna kompensation ska upptas, utges eller fördelas har lämnats till respektive medlemsstat och enbart generella regler framhålls i direktivet och dess praxis. LÄS MER

 5. 5. The Legitimacy of the InfoSoc Directive - Specifically Regarding the Copyright Exceptions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Schönning; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det digitala samhällets utmaningar för EU:s upphovsrättsliga system är många. Med syftet att implementera WIPO:s internettraktater från 1996, samt att horisontellt harmonisera regelverket för upphovsrätt och närliggande rättigheter, antog EU år 2001 det mycket kritiserade InfoSoc-direktivet. LÄS MER