Sökning: "12 § URL"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden 12 § URL.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Jung; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property law; videospel; video games; datorspel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Videospelsbranschen växer ständigt och globalt omsätter den idag flera hundra miljarder kronor. Bakom varje enskild speltitel ligger omfattande investeringar av både tid och kapital. Upphovsrätten är den immaterialrätt som ger skydd åt videospel. LÄS MER

 3. 3. Upphovsrättsligt skydd för videospel - bland paragrafer, pixlar och polygoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Johansson; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; immaterialrätt; intellectual; property:law:upphovsrätt; copyright; videospel; video; games; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish and international video game industry have grown the last few years. An expanding video game industry relies on protection of intellectual property and copyright. The purpose of this paper is to examine how the Swedish national copyright of video games is formed. LÄS MER

 4. 4. Privatkopieringsersättning för iPhone : En avgift som bör belasta en multifunktionell anordning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Privatkopieringsersättning; för; iPhone; avgift; multifunktionell; anordning; rimlig; kompensation; särskilt; ägnad; immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnärligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad privatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller några få exemplar för privat användning. LÄS MER

 5. 5. En 3D(JE) industriell revolution - Det privata bruket av 3D-skrivaren och dess bekymmersamma förhållande till 12 § URL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ahlbäck; [2015]
  Nyckelord :3D-skrivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. LÄS MER