Sökning: "språk företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden språk företagsekonomi.

 1. 1. Kamratbedömning - Elevröster från kommunal gymnasial vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :essens; fenomenologi; företagsekonomi; Husserl; kamratbedömning; Komvux;

  Sammanfattning : Kamratbedömning kan användas som ett verktyg för att få elever att sinsemellan kommunicera om ämnen och uppgifter inom skolan. Genom enkelheten i elevernas språk kan deras förståelse av ämnesspecifika begrepp utvecklas, något som är av stor betydelse inom ämnet företagsekonomi (Topping 2009 s.24, Cowie 2005 ss.145, 150). LÄS MER

 2. 2. Metoo - en samhällsförändrande kraft eller ett nyhetens behag? : En kvalitativ studie av hur Metoo har påverkat teaterbranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Kindvall; Laila Snijder; [2018]
  Nyckelord :metoo; silenceaction; metoobackstage; sexual harassment; theater; organization; power; culture of silence; cultural policy; metoo; tystnadtagning; metoobackstage; sexuella trakasserier; teater; organisation; makt; tystnadskultur; kulturpolitik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker förståelse för hur Metoo har påverkat den svenska teaterbranschen. Detta med bakgrund i händelserna under senhösten 2017 då Metoo startade, först bland skådespelare och senare även i andra branscher. Studien söker kunskap hur Metoo har påverkat personer verksamma i teatervärlden. LÄS MER

 3. 3. Värdering på olika språk? : En komparativ studie om immateriella tillgångar i IFRS och US GAAP

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Westman; Malin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :IFRS; USGAAP; immateriella tillgångar; läkemedelsbranschen;

  Sammanfattning : Redovisningen styrs av olika regelverk som sätter upp riktlinjer och regler som företag behöver anpassa sig efter. I större delen av världen används det internationella regelverket IFRS, men i USA används regelverket US GAAP. LÄS MER

 4. 4. Utländsk direktinvestering i Sydafrika : En kvalitativ studie om risker och kulturella skillnader ur svenska företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abrahamsson Rikard; Henric Skjäl; [2017]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment; risker; språk och kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen i kombination med den goda ekonomiska möjligheten är en bidragande orsak till att allt fler företag söker sig till tillväxtmarknader och specifikt att genomföra en utländsk direktinvestering i. Sydafrika är ett exempel på en tillväxtmarknad som blivit ett populärt mål för utländska direktinvesteringar. LÄS MER

 5. 5. Publikarbete: konst, demokrati och management : En studie om Botkyrka konsthall och Moderna Museet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Matinheikki; Katja Seitajoki; [2016]
  Nyckelord :Audience; Audience development; Contemporary Art; Institutional logic; New institutionalism; discourse analysis; Pierre Bourdieu; cultural capital; Konst kultur och ekonomi; Arts Management; Publik; publikarbete; samtida konst; institutionella logiker; Nyinstitutionell teori; diskursanalys; Pierre Bourdieu; kulturellt kapital; Konst kultur och ekonomi; Arts Management;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi arbete med publik på Moderna Museet och Botkyrka konsthall genom att studera vilka logiker som gör anspråk på att reglera publikarbetet. Vi vill även se om publikarbetet påverkar kulturproduktionen inom institutionerna. LÄS MER