Sökning: "Cultural Resource Management CRM"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cultural Resource Management CRM.

 1. 1. Mellan teori och praktik : Mediering av kommunikation i undervisningen för kabinpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bekhta Allal; [2020]
  Nyckelord :Mediation; language; interaction; crew resource management; Mediering; språk; samspel; crew resource management;

  Sammanfattning : This study aims to understand the interaction within cabin crew members and study the teaching methods regarding communication to the cabin crew. For exploring this matter, interviews with two cabin crew instructors were conducted. LÄS MER

 2. 2. Virtuella Möten i Publik Arkeologi

  Master-uppsats,

  Författare :Daniel Gunnarsson; [2019-06-10]
  Nyckelord :Representation; Authenticity; Public Archaeology; Augmented Reality; Digital; Virtual; Accessibility; Sustainable Heritage; Critical Heritage; Postcolonial Theory; Cultural Resource Management CRM ; Cultural Heritage Management CHM .;

  Sammanfattning : Archaeological surveys and excavations in Sweden rarely contribute meaningfully to sustainable and public forms of heritage management or care and development of the cultural environment. Research has shown that the situation persists largely due to the lack of clear understanding, directives and requirements from administrative authorities. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om maktdistans påverkan på fartygs säkerhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Mattias Jarestam; Michael Sördal; [2018]
  Nyckelord :power distance; leadership; national culture; CRM; deck officers; master; shipping; ship; maktdistans; ledarskap; nationell kultur; CRM; däcksbefäl; befälhavare; sjöfart; fartyg;

  Sammanfattning : När sjömän från olika länder arbetar tillsammans finns alltid risk för missförstånd. Detta påverkar säkerheten ombord på fartyg. Syftet med studien var att utreda om det finns någon ökad säkerhetsrisk på fartyg då den kulturella aspekten hög maktdistans hamnar i konflikt med högt säkerhetstänk. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet, konkurrens och kollektiva värden i kulturmiljövården : förutsättningar för arkeologisk förmedling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Nina Trulsson; [2014]
  Nyckelord :ALM; museology; archaeology; cultural resource management archeology; cultural heritage management; cultural heritage mediation; tender system; research; cultural politics; Public Value Management theory; New Public Management theory ABM; museologi; arkeologi; uppdragsarkeologi; kulturmiljövård; kulturarvsförmedling; anbudssystem; forskning; kulturpolitik; Public Value Management teori; New Public Management teori; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : County museums were for a long time one of the main actors in Swedish cultural resource management (CRM) archaeology. In the late 1990s, however, Swedish CRM archaeology faced a new system: a tender-alike procedure. The introduction of competition into CRM archaeology has produced a series of positive, as well as a series of negative, consequences. LÄS MER