Sökning: "Digital news service"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Digital news service.

 1. 1. Public Service Broadcasting in the digital media age : How streaming services reshape the role of Greek public network ERT from state to public service broadcaster?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emmanouil Evangelos Katsoulakis; [2022]
  Nyckelord :Public Service Broadcasting; television; streaming services; ERT; Public Service Media; State Broadcasting; Public Service Broadcasting; TV; streamingtjänster; ERT; Public Service Media; statliga sändningar.;

  Sammanfattning : Media are created to disseminate information and foster dialogue to support democratic societies. As society evolved and liberalism and marketization gained ground, Public Service Broadcasting was established to produce and distribute content that benefits society without aiming for profit. LÄS MER

 2. 2. Det finns en stor korruption bland nyhetsmedier : En studie om nyhetsmediernas påverkan på Folkhälsomyndighetens trovärdighet under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Silvana Gutierrez; Emma Måhlgren Radibratovic; [2022]
  Nyckelord :Source credibility; media credibility; digital media; traditional media; public health authority; credibility; covid-19; news media; source credibility; digitala medier; media credibility; traditionella medier; folkhälsomyndigheten; trovärdighet; covid-19; nyhetsmedier;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat många länder runt om i världen. Folkhälsomyndigheten i Sverige införde restriktioner och rekommendationer för att skydda samhällets befolkning från att smittas av viruset. I samband med pandemin har det uppkommit ett överflöd av nyheter gällande covid-19 inom både traditionella och digitala medier. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Arnshed; Fabian Seitz; [2022]
  Nyckelord :Media; newspaper; local newspaper; digitization; digital transformation; marketing; marketing strategies.; Media; tidning; lokaltidning; digitalisering; digital transformation; marknadsföring; marknadsföringsstrategier.;

  Sammanfattning : Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Hjelm; Irma Lagumdzija; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Digital news service; Fogg Behavior Model; Triggers; User Diary; Interaktionsdesign; Digital nyhetstjänst; Fogg Behavior Model; Triggers; Dagböcker;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. LÄS MER

 5. 5. Neglecting disinformation : A critical discourse analysis of how Swedish news media contribute to the meaning making of the Digital Services Act

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Sundholm; [2022]
  Nyckelord :Digital Services Act; disinformation; critical discourse analysis; ideology; Internet regulations; Swedish news media; media discourse;

  Sammanfattning : The concern about disinformation in the digital space has increased since the U.S Presidential Election and the British ‘Brexit’ Referendum in 2016. Many have argued for stricter regulatory frameworks for the Internet to uphold the public’s trust in democratic institutions. LÄS MER