Sökning: "Genus Hollywood"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Genus Hollywood.

 1. 1. Mansjagande amazonkvinna, den självuppoffrande eller machohataren : Tre stereotyper av den latinamerikanska rollfiguren inom amerikansk populärfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Jenny Adrian Johnsson; Claudia Celorrio Pérez; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur latinamerikanska kvinnor som rollfigurer porträtteras inom amerikanska populärfilmer. Vi vill undersöka om det finns tydliga stereotyper i relation till rollfigurens genus, etnicitet och klass. LÄS MER

 2. 2. Hur mår svensk filmmusik? : En kvalitativ studie av svenska filmkompositörers förutsättningar i det nutida produktionsklimatet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anders Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Filmmusik; komposition; production studies; filmutbildning; genus;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish composers' modes of work and production within the Swedish film industry. It starts off with a historical overview treating live music in early silent film, the conversion to sound and the Swedish production climate until present time. LÄS MER

 3. 3. Bakom varje framgångsrik man, står det kvinnor - En analys av Tv-serierna Entourage och The big bang theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Persson; [2012]
  Nyckelord :Genus; The big bang theory; Entourage; Man; Kvinna; Kvinnosyn; TV-serier; USA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media är en del av vår vardag som genom sina framställningar skapar förebilder. Dessa förebilder påverkar och inspirerar oss för hur vi bör vara och bete oss och därför är det viktigt att studera framställningarna. LÄS MER

 4. 4. Summers of love- Hur New Hollywood gav filmen nytt perspektiv : En genusanalys av Bonnie and Clyde, Cabaret och Annie Hall

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Carlzén; [2012]
  Nyckelord :filmvetenskap; New Hollywood; genus; filmhistoria;

  Sammanfattning : Under ungefär en tioårsperiod, från den senare hälften av 1960-talet till den senare hälften av 1970-talet, producerade Hollywood filmer som inte bara tilltalade kritiker, utan även publiken. Dessa filmer var kreativa såväl produktionsmässigt som narrativt, och bröt ofta mot gamla traditioner samtidigt som man byggde vidare på formler för berättande som grundats under studioeran. LÄS MER

 5. 5. This war will never be forgotten : A study of intertextual relations between Homer's Iliad and Wolfgang Petersen's Troy

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ieva Kisieliute; [2009]
  Nyckelord :Troy; The Iliad; Wolfgang Petersen; Homer; Hollywood epic; Cinema; Intertextuality; Ancient Greece; War; Ancient Warfare; Modern Warfare; USA Foreign Politics; Achilles; Hector; Agamemnon; Ancient Hero; Modern Hero; Ancient Greek Gods; Brad Pitt; Mass Culture;

  Sammanfattning : In 2004 Troy was released in movie theatres worldwide and almost immediately sparked up discussions on film’s relation to the ancient epic of Homer. The main purpose of this paper is to see the connection between Troy and Homer’s The Iliad– motion pictures’ only officially credited source of inspiration. LÄS MER