Sökning: "Margareta Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Margareta Karlsson.

 1. 1. "Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fernanda Calace Cardeo; [2015]
  Nyckelord :Preschool; democracy; values; power; norm; peer culture; conflict management; bullying; Förskola; demokrati; värdegrund; makt; normen; kamratkulturer; konflikthantering; mobbning;

  Sammanfattning : Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. LÄS MER

 2. 2. Vem är expert på vad? : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas bemötande av klienten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Margareta Sundbäck; Sari Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Social workers; treatment; client; acknowledgment; expert; guidelines; manual-based methods.; Socialsekreterare; bemötande; klient; erkännande; expert; riktlinjer; manualbaserade metoder.;

  Sammanfattning : Title: Who is the expert and on what? A qualitative study of the social workers response of the client.The purpose with this study is to obtain an insight in how the social workers reason around the interaction with the client and how they see the client as an expert on herself. LÄS MER

 3. 3. HOW TO SUCCEED IN CHINA - INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS ADVANTAGES

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eugenia Karlsson; Anna-Margareta Külsheimer; [2014-09-18]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Internationalisation; International Entrepreneurship; China; Sweden; International business; Networks; Market knowledge; competing on a global market; market opportunities; barriers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Drömchefen - En jämförande studie av föreställningar om det goda ledarskapet i den ideella, privata och offentliga sektorn ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson; Maria Bergström; Jennifer Lönn; Margareta Strömbom; [2010]
  Nyckelord :efterföljare; chefer; medarbetare; ledaregenskaper; motivation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Målet med vår studie var att undersöka likheter och skillnader mellan offentliga, privata och ideella organisationer vad det gäller medarbetarnas föreställningar om det goda ledarskapet. En kvalitativ metod användes med genomförandet av semistrukturerade intervjuer med 12 medarbetare från organisationer i offentlig, privat och ideell sektor. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling : en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Margareta Karlsson; [2008]
  Nyckelord :hållbar utveckling; undervisning; miljöpåverkan; hem- och konsumentkunskap; samhällsorienterade ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare i grundskolans senare år arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning. Jag har i teoriavsnittet valt att definiera begreppet hållbar utveckling och vidare även ge en beskrivning av begreppet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. LÄS MER