Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 171 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 21. Förskollärares resonemang vid valet och användandet av böcker och appar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ellen Fransén; [2018]
  Nyckelord :Books; Apps; Influence; Preschool; Böcker; Appar; Inflytande; Förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på och jämföra hur förskollärare väljer litteratur samt appar till avdelningarna utifrån deras ålder och inriktning. För att få svar på mina frågeställningar och mitt syfte använder jag mig utav intervjuer på två olika förskolor. LÄS MER

 2. 22. IKT i förskolan : En studie om förskollärares upplevelser av IKT som verktyg för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Emelie Birgersson; [2018]
  Nyckelord :digital tablet; language development; digital learning resources; digital tools; preschool; aps; IKT; digital pekplatta; språkutveckling; digitala verktyg; appar; förskola; projektor;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som undersöker förskollärares upplevelser och tankar kring IKT som pedagogiskt verktyg i arbetet med språkutveckling i förskolan och hur detta kan påverka den pedagogiska utformningen i verksamheten med barnen. Metoden består av en kvalitativ forskningsstrategi baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. LÄS MER

 3. 23. Lärplattan som verktyg för att främja språkutvecklingen för flerspråkiga barn. : En studie om vilka strategier pedagoger i förskolan använder för att främja språkutvecklingen för flerspråkiga barn med hjälp av lärplattan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Camilla Barse; [2017]
  Nyckelord :Strategies; language development; multilingual children; the digital notepad; Strategier; språkutveckling; flerspråkiga barn; lärplatta;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the strategies that pedagogues in pre-school use to promote language development for multilingual children using the digital notepad. My two questions I have assumed are: 1 - What attitude does the pedagogues have for the digital notepad as a tool in language development? 2 - How do the pedagogues use the digital notepad as language development tools for multilingual children? Are different apps used in comparison with children who have Swedish as a native language? To my help to gather material, I have used the methods of unstructured non-participation observation as well as qualitative semistructured interviews. LÄS MER

 4. 24. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 25. ”Vi ska använda dom på ett annat sätt tänker jag,på ett medvetet sätt” : - Förskollärares berättelser om digitala verktyggällande yngre barns lärande och utveckling iförskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivansson; Nelly Gardevik; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; digitala verktyg; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; ostrukturerad intervju; lärande och utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka diskurser som visar sig i förskollärarnas berättelser gällande digitala verktyg och yngre barns lärande och utveckling. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och metodologin utgår från det diskursanalytiska fältet med inriktning på diskurspsykologi. LÄS MER