Sökning: "Peter Holm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Peter Holm.

 1. 1. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 3. 3. Formativt lärande för både lärare och elever : En studie som belyser lärarperspektivet i grundskolan på Åland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Peter Holm; [2017]
  Nyckelord :Formative learning; Formative assessment; Assessment for learning; Feedback; Collegial learning; Teacher; Teaching; Primary school; Formativt lärande; Formativ bedömning; Bedömning för lärande; Feedback; Kollegialt lärande; Lärare; Undervisning; Grundskola;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en ansats till att beskriva de åländska grundskollärarnas tolkning och praktiserande av formativt lärande, detta med ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Studien görs i ljuset av aktuella pedagogiska mediala inlägg och den trend kring formativa metoder som just nu råder. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares uppfattningar om formativ bedömning : - En fenomenografisk studie i hur lärare i Idrott och hälsa uppfattar fenomenet formativ bedömning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Eriksson; Johan Holm; [2014]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Fenomenografi; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här studien är att utifrån en fenomenografisk ansats undersöka hur lärare i Idrott och hälsa uppfattar och upplever fenomenet formativ bedömning. Vi vill vidare undersöka om det finns variationer i dessa uppfattningar samt om lärare i Idrott och hälsa upplever att formativ bedömning är något som påverkar och har betydelse för eleverna. LÄS MER

 5. 5. HYRAN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄKNINGEN - EN STUDIE AV SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER I VRÄKNINGSPROCESSEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Peter Holm; Christa Johnsson; [2010]
  Nyckelord :cooperation; households; prevent; eviction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the eviction process from a cooperation perspective and how a community in a welfare state works with households in risk of eviction, that not already were in the social system regarding to addiction- and medical problems. The eviction process with an outcome leading to households losing their homes is in its organization according to Swedish laws, a process that is demanding and rapid. LÄS MER