Sökning: "arbetsskadeförsäkring"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet arbetsskadeförsäkring.

 1. 1. Värdering av medicinsk bevisning i försäkringsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Bylund; [2013]
  Nyckelord :processrätt; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; försäkring; socialförsäkring; medicin; sjukförsäkring; arbetsskadeförsäkring; läkarintyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den relativa arbetsförmågan : En undersökning av begreppet arbetsförmåga i sjuk-,arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Carlborg; [2013]
  Nyckelord :Sjukförsäkring; arbetslöshetsförsäkring; arbetsskadeförsäkring; arbetsförmåga; arbetsförmågebedömning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga, manliga och ”riktiga” arbetsskador. En genusrättsvetenskaplig studie av arbetsskadebegreppet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Sofia Rajamäe; [2010-08-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1976 infördes vår nuvarande lag om arbetsskadeförsäkring. Med begreppet arbetsskada skall förstås skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). 1993 genomfördes en lagändring som innebar att det blev svårare att få en så kallad arbetssjukdom klassad som arbetsskada. LÄS MER

 4. 4. Sjukdom, arbetsskada & kränkande särbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annica Nilsson; [2002]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) infördes ett generellt arbetsskadebegrepp, som i princip omfattar alla skador som har sin grund i arbetet. En arbetsskadeprövning görs i två steg. LÄS MER