Sökning: "bARNS SKAPANDE"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden bARNS SKAPANDE.

 1. 1. Relationers melodi : En studie om musikens roll i skapandet och förstärkandet av pedagogiska relationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ruxsana Zeynalova; Victoria Persson; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; gemenskap; musik; musikdidaktik; pedagogik; relationell pedagogik; relationer;

  Sammanfattning : Relationer som utspelar sig i förskolan är pedagogiska i sin natur, eftersom barns utveckling och lärande sker i relation till personal och andra barn i förskolan, på en plats som är en utbildningsinstitution med formulerade mål. Och att kommunicera och uttrycka sig genom musik är ett av förskolans uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Lärplattor och barns utveckling av litteracitet : en studie av förskollärares diskussioner på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Brindedahl; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; diskursanalys; literacy; lärplattor; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera och diskutera hur förskollärare talar om och förhåller sig till lärplattor som resurser för barns språkutveckling. Datainsamlingen genomfördes på sociala medier och bestod av 74 inlägg från grupper relaterade till digitala verktyg i förskolor. LÄS MER

 3. 3. Barnbibliotekariers arbete med barns skapande : som en del i bibliotekets uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lisa Yrjälä; [2023]
  Nyckelord :Barns skapande; barnbibliotek; barnbibliotekarier; barns kultur; delaktighet; folkbibliotek; inkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge on how Swedish children's librarians work with children's creation in libraries and how they motivate it based on the library's mission. The result of the study was gathered using semistructured interviews and then analyzed through thematic analyze. LÄS MER

 4. 4. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Meningskapande i lek : En kvalitativ studie om gemensamma meningsskapande via material, barns lek med fokus på språkutveckling och pedagogiska arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Alsayfi; Siti Asiyah Haag; [2022]
  Nyckelord :Material artefakter; mediering; proximal utvecklingzon; stöttning; språk; lek; meningsskapande; relationkompetens;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa intervjustudien som genomfördes med förskole-rektorn har med syfte på ett fördjupat sätt för att förstå hur pedagogerna arbetar med olika material för att stödja barnens meningsskapande. Samt studerar vi hur pedagogerna stödjer barnens lek för att utveckla språkliga färdigheter. LÄS MER