Sökning: "essä inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden essä inkludering.

 1. 1. "Jag klarar inte av såna barn" : En vetenskaplig essä om kunskap, tid och känslan av att inte räcka till när det kommer till barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Mörsäri Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pre-school; children in need of special support; inclusion; resources; group size.; förskola; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; resurser; gruppstorlek.;

  Sammanfattning : I den här essän har jag utgått från ett dilemma från verkligheten. Som jag uppfattar som svårt. Det handlar om barn i gråzonen med extra behov av stöd. De här barnen ser jag som en pedagogisk utmaning och de utmanar min kompetens dagligen. LÄS MER

 2. 2. "Signe bråkar bara!" : En vetenskaplig essä om samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennifer Hadley; [2020]
  Nyckelord :The importance of play; social competence; exclusion; inclusion; normality; Lekens betydelse; social kompetens; exkludering; inkludering; normalitet.;

  Sammanfattning : This scientific essay is about children’s difficulties in playing and interacting with other children. The purpose of my essay is to gain a deeper understanding of those who are in need of support in their social interaction with other children. LÄS MER

 3. 3. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 4. 4. Låt de yngsta barnen få möta demokratin i förskolan! : En vetenskaplig essä om förskolans demokrati-och värdegrundsarbete med de yngsta barnen i förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Åsa Lernberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; democratic; values; care; toddlers children between 1-3 years old ; förskola; demokrati; värdegrund; omsorg; yngsta barnen;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to investigate how to work with values and democracy in practice, when working with early childhood education and care. The thesis is presented as an essay, where the framed questions are considered using several different perspectives. LÄS MER

 5. 5. Barn som har svårt att leka : En vetenskaplig essä om samspel och exkludering i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Violeta Krstic; [2019]
  Nyckelord :significance of the game; interaction; inclusion; exclusion; present educator.; lekens betydelse; samspel; inkludering; uteslutning; närvarande pedagoger.;

  Sammanfattning : This scientific essay is about children's play difficulties and interaction with other children. I describe a story where a boy has a hard time cooperating in the game and fights when he doesn't get what he wants. The other kids exclude him from the game because they think he always ruins their games. LÄS MER