Sökning: "fiktion eller fakta"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade orden fiktion eller fakta.

 1. 6. the Moral Institute of Higher Fiction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Olga Tengvall; [2015]
  Nyckelord :ficto-criticism; institute; fiction; fact; Stockholm; herstories; loneliness; fear; xenophobia; islands; real; imaginary; plausibility;

  Sammanfattning : The Moral Institute of Higher Fiction is an independent institute acting on urban issues in the city of Stockholm through critical spatial experiments that operate on the threshold between fact and fiction, challenging our assumptions about architectural realities. The work of the institute dates back through history and also contributes the critical projections of possible futures. LÄS MER

 2. 7. Verkligheten stöpt i en litteraturform : Självbiografi, självframställning och metafiktion i Myggor och tigrar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nofa Malla-Mohammed; [2015]
  Nyckelord :myggor och tigrar; maja lundgren; självbiografi; självframställning; självporträtt; metafiktion; paratext;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en undersökning av boken Myggor och tigrar gjorts där dels vad som är utmärkande för en självbiografi och ett självporträtt jämfört med andra typer av genrer, dels vad metafiktion är, belysts. Myggor och tigrar har drag av självbiografi, men även fiktion – i denna uppsats benämnd som självporträtt. LÄS MER

 3. 8. Revisionens ekonomiska fördelar – fakta eller fiktion? : En kvantitativ studie av revisionens ekonomiska inverkan på små aktiebolag efter revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Jogedal; Anton Wetorp; [2015]
  Nyckelord :Revisionsplikt; småföretag;

  Sammanfattning : Året 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla nystartade aktiebolag enligt lag tvingades att utse en revisor (Företagande, 2013). Meningen med revisionen var att öka den statliga kontrollen av företagens ekonomi (Ryberg, 2011; FAR, 1999, s. 9). LÄS MER

 4. 9. Revisorns oberoende - fakta eller fiktion? : En kvantitativ studie om skillnader i förekomsten av typ -II fel i aktiebolag lokaliserade i svenska städer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Per Abrahamsson; Nicklas Boström; [2012]
  Nyckelord :Revision; Oberoende; Typ fel; städer; revisionsarvode;

  Sammanfattning : På senare år har det varit många skandaler exempelvis Enron och Worldcom vilka skakat den finansiella marknaden. Den gemensamma nämnaren var revisorer vilka ej varit oberoende i sitt agerande mot företagen och intressenterna. Dessa skandaler har lett till en ökad diskussion om revisorsyrket samt vad som påverkar revisorernas oberoende. LÄS MER

 5. 10. Faktion i skolan. Faction in School

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :faktion; litterärt lärande; motivation; meningsful;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats är att undersöka faktion och erbjuda en djupare förståelse för denna litterära genre. Idagens mediebrus översköljs vi ständigt av information som många gånger har sin hemvist i en gråzon mellansanning och osanning, fakta och fiktion. LÄS MER