Sökning: "hampa"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade ordet hampa.

 1. 16. Rötning av industrihampa förfiberproduktion : en utvärdering av kvalité och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Agrosystems (until 121231)

  Författare :Henrik Ahlsten; [2010]
  Nyckelord :rötning av industrihampa; rötningsmetoder; industrihampa; fältrötning; vattenrötning; Cannabis sativa L.; hampa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Naturfibrer, flätningar och formspråk : Att ta fram en fåtölj i flätad naturfiber med fokus på materialval och flätningsteknik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Karin Dahlin; [2009]
  Nyckelord :naturfiber; naturfibrer; flätning; flätningar; formspråk; design; formgivning; designprocess; gestaltningsarbete; IKEA; fåtölj; sittmöbel; naturfiberåret;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om olika flätningar av olika naturfibrer, och att komma fram till en bra och hållbar kombination som går att använda till en sittmöbel. Jag har valt att studera vegetabiliska naturfibrer som man tillverkar snöre, rep eller dylikt av, alltså abacka/manila hampa, bambu, bananfiber, hampa, kokosfiber, pappersfiber, rotting, sisal och sjögräs. LÄS MER

 3. 18. Obtaining high quality textile fibre from industrial hemp through organic cultivation

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Elin Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :Cannabis sativa; hemp; fibre; fibre quality; fibre crop; textile fibre; organic;

  Sammanfattning : AbstractThe urgency to find alternative fabrics to conventionally produced cotton is increasing as vast amounts of agrochemicals are used and a lot of irrigation is required. In this literature survey the potential of organic cultivation practices to produce highly qualitative hemp fibre, suitable for the textile industry, was investigated. LÄS MER

 4. 19. Kläder i hampa - ett miljövänligt alternativ/komplement till bomull?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Christina Andersson; [2009]
  Nyckelord :miljö; hampa; kläder;

  Sammanfattning : Hemp has been used for textiles for a long time in history until it became illegal to grow in many countries in the 1930s. It is interesting from an environmental point of view because it doesn’t need any pesticides and in most locations it doesn’t need any irrigation either, compared to cotton, which normally requires big amounts of both pesticides and water for irrigation. LÄS MER

 5. 20. Brikettillverkning på gårdsnivå

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Staffan Gideskog; [2008]
  Nyckelord :brikettproduktion; hampa;

  Sammanfattning : In my work I have chosen to examine the profitability for small scale production of hemp briquettes. My study also includes a review of which briquette technique that is the most common one among small scale producers. The reason that I have chosen this subject is because of the discussions about climate and energy that we face almost every day. LÄS MER