Sökning: "kommunal äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden kommunal äldreomsorg.

 1. 1. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 2. 2. From theory to practice: food waste reduction strategies in literature and a case study of municipalities in Skåne, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Halley Rainer; [2019]
  Nyckelord :sustainability science; food waste reduction; consumer food waste; municipal food waste; municipal policy; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Food waste is recognized as a major global issue that currently lacks sufficient political and legislative action in order to understand or address it adequately. Skåne County, Sweden’s southernmost county, has highly ambitious climate action goals, and reducing municipal food waste could help them meet these goals. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling; en fråga om var du arbetar? : En kvantitativ pedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tina Asp; Charlotte Stridh; [2019]
  Nyckelord :Competence; elderly care; assistance nurse; nurse´s aides; municipalities; competence development; Kompetens; äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; kommunstorlek; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie har som syfte att kartlägga kompetensen/utbildningsbakgrund och belysa möjligheterna till kompetensutveckling inom kommunal äldreomsorg. Studien bygger på svar från 108 elektroniska enkäter från undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal äldreomsorg. LÄS MER

 4. 4. Undersköterskors upplevda medarbetarinflytande : Vikten av ett gott medarbetarinflytande för att be­hålla medarbetare inom kommunal äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Therése Torstensson; Angelica Franzén; [2019]
  Nyckelord :Employee voice; empowerment; kommunal äldreomsorg; ledarskap; medarbetarinflytande; personlig uppsägning.;

  Sammanfattning : I och med den stora personalomsättningen inom välfärdsjobben i offentlig sektor (SKL, 2018) är studiens syfte att ta reda på om upplevelsen av, samt förutsättningarna för, medarbetarinflytande bland undersköterskor inom kommunal äldreomsorg har någon inverkan på deras intentioner att stanna i organisationen. Studien utgår från en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Robert Edrenius; [2019]
  Nyckelord :social support; rehabilitation; occupational therapist; physiotherapist; elderly care; municipality;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. LÄS MER