Sökning: "problembakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet problembakgrund.

 1. 1. POST-ANNOUNCEMENT-DRIFT : EN KOMBINATION AV PASSIV- OCH AKTIV FÖRVALTNINGSTRATEGI

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Forsman; Jonathan Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis. Random walk; PEAD; Rapportreaktion; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Att som professionell investerare lyckas överavkasta sitt jämförelseindex år efter år är lättare sagt än gjort. Oavsett vilken strategi en förvaltare använder sig av kan det vara svårt att kontinuerligt lyckas prestera bättre än marknaden. LÄS MER

 2. 2. Dagligvaror fram till dörren: En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kan komma att utvecklas till följd av ökad e-handel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Larsson; Kenney Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Den digitala köpprocessen; e-grocery; logistik; last mile; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel:​ ​Dagligvaror fram till dörren: ​En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kommer utvecklas till följd av ökad e-handel. Författare:​ ​Emma Larsson & Kenney Thomasson Nivå:​ ​Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2020. LÄS MER

 3. 3. Beslutspåverkande faktorer genom anbudsprocessen hos byggföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Elofsson; Sara Runesson; [2020]
  Nyckelord :Anbud; anbudsprocessen; beslutsteori; beslutspåverkande faktorer; byggbranschen;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Byggbranschen är en av Sveriges största industrigrenar och har därmed stort inflytande på landets ekonomiska välstånd. Således är byggföretagens framgång av betydelse för Sveriges ekonomi i stort. LÄS MER

 4. 4. Är flexibilitet något att sträva efter? : En kvalitativ stuide om hur flexibilitet påverkar en arbetstagares välmående i den offentliga- respektive den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Line Reinert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Trots att den industriella revolutionen, inte minst den digitala revolutionen har gynnat uppkomsten av flexibla arbetsformer, har det även framkommit att denna revolution satt sina spår på arbetstagarens välmående. Ny teknik gör det möjligt för arbetstagarna att vara tillgängliga när och var som helst, vilket leder till att man som arbetstagare har möjlighet till att vara flexibel. LÄS MER

 5. 5. Choklad smakar godare med ett gott samvete : En kvalitativ studie om hur etiska överväganden påverkar Generation Z i deras köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Sandqvist; Selma Hasanovic; [2020]
  Nyckelord :Ethical consumerism; ethical decision making; purchase decision; Generation Z; Etisk konsumtion; etiskt beslutstagande; köpbeslut; Generation Z;

  Sammanfattning : Adolescents involvement in societal issues has been found to be able to influence companies.  Simultaneously, a growing interest in today’s consumers has been found to include ethical commitments in their consumption, a trend considered to be driven by young consumers. LÄS MER