Sökning: "religion judendom"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden religion judendom.

 1. 1. Kvinnans plats i läroboken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Wilma Dalborg; Lina Frederiksen; [2020]
  Nyckelord :Genus; skola; religion; jämställdhet; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kvinnans roll i den svenska religionsundervisningen och hur de framställs i läroböcker i religionsundervisningen. Hirdmans genusperspektiv har applicerats på de tre Abrahamitiska religionerna: kristendom, judendom och islam för att undersöka hur makten mellan kvinnor och män är fördelad och hur det visar sig i läroböcker för gymnasieelever. LÄS MER

 2. 2. Mångfald eller Generalisering och bakåtsträvande eller modernt? : Judendom i svenska läromedel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Nina Peri; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; läromedel; innehållsanalys; modernitet; Europa;

  Sammanfattning : denna studie har åtta läromedel i religionskunskap författade efter 2011 års läroplan för gymnasieskolan granskats. Utifrån syftet undersöker studien hur de olika judiska riktningarna framställs med de analytiska begreppsparen mångfald och generalisering samt modernt och bakåtsträvande som verktyg. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Omdebatterade vägar i trafiken mellan traditionerna : - En religionshistorisk undersökning om forskningens tendenser kring den judisk-kristna separationen, 1991–2004.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lisa Laurila; [2019]
  Nyckelord :judaism; christianity; the parting of the ways ; separation; orthodoxy; heresiology; textual discourse analysis; judendom; kristendom; the parting of the ways ; separation; ortodoxi; kätteri; diskursiv textanalys;

  Sammanfattning : The separation between Judaism and Christianity is a subject which a large number of scholars within the study of religion have invested time and effort in. The field can surely be described as massive, and to figure out what has been said and done, and why so, is perhaps not the simplest of tasks. LÄS MER