Sökning: "sverige stormaktstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden sverige stormaktstiden.

 1. 1. Karl XI - Viljestark eller viljelös? : En kvalitativ och komparativ studie om hur Karl XI har skildrats i historieböcker mellan 1886-2019

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Marcus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Karl XI; historiedidaktik; historiekultur; historiebruk; icke-bruk; nyckelscenarier; slaget vid lund; reduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur och varför historiker har porträtterat Karl XI i historieböcker mellan perioden 1886–2019, samt hur Karl XI beskrivs i samband med scenarierna slaget vid Lund och reduktionen. Studien har en historiekulturell ansats och har utgått från en historiebrukstypologi. LÄS MER

 2. 2. Meningsbärande berättelser om europeisk stormaktstid i 70- och 80-talens historiska läroböcker : En analys av textens struktur med tema maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmy Adamson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har syftet varit att undersöka historieskrivningen och textens struktur i tre olika historiska läroböcker om den europeiska stormaktstiden. Utefter textens narrativa struktur har det varit möjligt att undersöka vilken mening som förmedlas i läroböckerna. LÄS MER

 3. 3. Egypten - Det märkvärdigaste land på jordytan: En komparation mellan Michael Enemans och Johan Hedenborgs skildringar om Egyptens monument och befolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Oskar Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reseskildringar; Travel; Resa; Journey; Egypt; Egypten; Sweden; Sverige; Monuments; Monument; Pyramids; Pyramiderna; Sfinx; Sphinx; Medelhavet; Mediterranean; 1700-talet; 1800-talet; 18th century; 19th century; Michael Eneman; Johan Hedenborg; Vetenskapsmän; Scientists; Kopter; Copts; Globalhistoria; Global microhistory; Mikrohistoria; Ghobrial; Hermeneutik; Lutheran orthodoxy; Luthersk ortodoxi; Priest; Doctor; Kulturmöten; 18th century imperialism; Imperialism; New imperialism; Ottoman egypt; Colonial Egypt; British Egypt; French Egypt; Bibel; Sarkofag; Astrologi; Astrology; Gravplats; Grave; Travelogue; Muslim; Christian; Kättersk; Heresy; Kristen; Kristendom; Orientalism; Orienten; Church; Kyrka; Utbildning; Prästämbete; Ursprungsbefolkning; Native people; Hedniskt; Heathen; Ancient; Antiken; Framstegstanken; Romantik; Upplysningen; Enlightenment; Linné; Systema naturae; Antropologi; Antrophology; Biology; Language; Språk; Lingvistik; Linguistics; Avgudande; Pharao; Farao; Nilen; The nile; Stars; Stjärntecken; Hieroglyfer; Hieroglyphs; Mystisk; Teologi; Komparation; Religion; Guldålder; Känslor; Nationalism; Stormaktstiden; Karoliner; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Egypt - The most remarkable land on earth: A comparison between Michael Eneman and Johan Hedenborg's descriptions of Egypt's monuments and population”. Egypt has throughout the ages always intrigued people, tempting their curiosity to explore and witness the old monuments. LÄS MER

 4. 4. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 5. 5. Barndom under svensk stormaktstid : En studie av Agneta Horns självbiografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Caroline Tiihonen; [2021]
  Nyckelord :Barndom; Sverige; stormaktstiden; Agneta Horn; självbiografi; känslohistoria; emotional regimes; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER