Sökning: "varumärkesbyggande kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden varumärkesbyggande kommunikation.

 1. 1. Klimatet - Överlevnadsfråga eller varumärkesbyggande? - En kritisk retorikanalys av hur MAX och McDonald’s använder sig av grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Skånberg; [2020-02-03]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; MAX; McDonald’s; varumärke; CSR;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syftet är att undersöka den gröna marknadsföringens varumärkesbyggande funktion för företag som verkar inom en sektor som ofta kritiseras för negativ inverkan på klimat och miljö.Teori: Retorik, varumärke, Cororate Social Responsibility, legitimering Metod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från MAX respektive McDonald’s SverigeResultat: Klimatfrågan beskrivs inte explicit, istället talar man om sakfrågor relaterade till klimatfrågan. LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera hållbarhet inom turism : Hur kommunicerar aktörer inom besöksnäringen hållbarhet i digitala kanaler? Om det inte syns, hur vet vi att det finns?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Titti Seehathao; Helena Levin Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable tourism; digital channel; marketing; communication; tourism; hospitality; Hållbar turism; digitala kanaler; marknadsföring; kommunikation; turism; besöksnäring;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur aktörer inom besöksnäringen i Värmland arbetar med att kommunicera hållbarhet i digitala kanaler. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med socialkonstruktivism och diskursanalys som vetenskaplig inriktning samt ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 4. 4. Varumärket Helsingborg - en kvalitativ studie om invånardeltagande i staden för dig som vill något

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnéa Ivarsson; Sara Schölander; [2020]
  Nyckelord :Place brand; city brand; participatory place brand; democracy; brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to examine how Helsingborg City handles the balance between creating a strong city brand and at the same time being responsive, listen to and involve the city’s residents. The empirical material in this study consists of five semi-structured interviews with people who are involved in the communicative and brand building work at the city of Helsingborg, as well as three strategy documents related to the brand of Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. Kim Kardashian Wests engagemang i sociala frågor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erica Möller; Linnea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur celebriteter agerar för att uppmärksamma och engagera sig i sociala frågor. Studien syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West har agerat för att försöka påverka benådningen av Alice Johnson och vad hennes agerande kan ha haft för varumärkesbyggande funktion. LÄS MER