Sökning: "Diskurser om kvinnan"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Diskurser om kvinnan.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. DEN MANLIGE SOCIONOMEN EFTER #METOO – PROBLEM ELLER LÖSNING? En kvalitativ fokusgruppstudie bland manliga socionomstudenter vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Beskow; Carl Hoffmeister; [2018-12-14]
  Nyckelord :#Metoo; #Orosanmälan; Socialt arbete; Socionom; Socionomstudent; Socionomprogram; Manlig; Man; Män; Maskuliniteter; Kön; Genus;

  Sammanfattning : Manliga socionomer tillhör en minoritet, såväl på universitetens socionomprogram som i yrkeslivet. Det talas ofta om behovet av fler män inom socialt arbete. LÄS MER

 3. 3. Skydda det som skyddas kan? - En granskning av utformningen av bestämmelserna om människohandel och människoexploatering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hardvik Åkerström; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; människohandel; människoexploatering; kriminalisering; human trafficking; human exploitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar utgångspunkt i hur och varför kriminalisering sker och undersöker vad som blivit resultatet av detta i fråga om människohandel och det för 2018 nya brottet människoexploatering. Uppsatsen tar avstamp i den exploatering som förekommer i samhället och gör detta från ett perspektiv som är mån om att se kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Den kriminella kvinnan : En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga mördare representeras i svensk radiopodcast

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Representation; Gärningskvinna; Stereotyp; Brottslighet; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : Sedan det digitaliserade radioformatet podcast slagit igenom på 2010-talet, har flertal nya podradioprogram börjat sändas. En genre som blivit populär är ”true-crime”, där verkliga brott på ett dramaturgiskt och underhållande sätt återges för lyssnaren. När ett mord inträffar tenderar händelsen att få stort medialt utrymme. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck : En diskursanalys om hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svenska morgon- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :fatma syala; Ronya Bermal; [2018]
  Nyckelord :Diskursanalys; Media; Hedersrelaterat våld- och förtryck;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svensk media. År 2002 hedersmördades den unga kvinnan Fadime – ett fall som ådrog sig stor uppmärksamhet i svenska dags- och kvällstidningar. LÄS MER