Sökning: "EMELIE GUSTAFSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden EMELIE GUSTAFSSON.

 1. 1. Vad är Attraktivt Arbete i Byggbranschen? En studie om attraktiva arbeten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; Sofia Larsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Attractive work; Employer branding; Construction industry; Extrinsic motivation; Intrinsic motivation;

  Sammanfattning : In Sweden, today there are hard competition about the work force within the constructionindustry. The competition makes it important for the employers to work strategic with employerbranding and attractiveness. Attractiveness is an idea of factors that attract employees to anorganization and make them want to stay within the organization. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Gustafsson; Mia Wiberg; [2018]
  Nyckelord :förlossningsupplevelse; vårdande; barnmorska; erfarenheter; livsvärld; kontinuerligt stöd; innehållsanalys;

  Sammanfattning : En förlossning är en kraftfull upplevelse som kommer påverka kvinnans hälsa och självkänsla. Ibland uppstår komplikationer med mor eller barn som gör det nödvändigt att avsluta förlossningen med kejsarsnitt, vilket kan leda till en traumatisk upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Revisorers beslutsfattning i situationer om ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; Sofie Borgstedt; [2018]
  Nyckelord :Financial crime; auditors assessment; audit obligation; decision making; fraud triangle; Ekonomisk brottalighet; revisorers bedömning; revisionsplikt; beslutsfattande; fraud triangle;

  Sammanfattning : When economic crime is discovered it tends to result in solutions that strengthen the audit. In 2010 a law was adopted which reduced the influence of the audit. The reform gave the smallest companies the opportunity to actively refrain external audit. That can be seen as remarkable as the auditors are the primary control organ of smaller companies. LÄS MER

 4. 4. Digital Internal Communication : An invetsigation of digital communication tools used within three organizations and employees' attitudes towards these tools

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Stark Nässlin; Emelie Gustafsson; Amanda Åman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan förskola och förskoleklass : lärares uppfattningarom barns övergång från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bodil Gustafsson; Emelie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; övergång; samverkan och utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass. Frågeställningar • Vilka uppfattningar finns hos lärarna om barnets övergång mellan förskola och förskoleklass? • Hur samverkar lärare i förskola och förskoleklass med varandra vid barnets övergång från förskola till förskoleklass? • Finns det faktorer som inverkar på barnets övergång mellan de olika verksamheterna enligt lärarna? Metod I studien har kvalitativ metod använts. LÄS MER