Sökning: "Ekonomisk globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Ekonomisk globalisering.

 1. 1. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannes Tomasson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

  Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER

 2. 2. Konsten att sälja en plats : En fallstudie om Karlskoga kommuns platsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Almqvist; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :platsmarknadsfröing; inkluderande platsmarknadsföring; postpolitik; entreprenörsstad;

  Sammanfattning : I takt med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle förändrades platsmarknadsföringens praktik. Faktorer som ökad globalisering och större rörlighet av varor och tjänster har lett till en ny konkurrenssituation länder, städer, regioner och kommuner emellan. LÄS MER

 3. 3. Finanskrisen – en katalysator för ideologisk förändring? – En studie av EU:s ideologiska perspektiv på hur kapitalism bör bedrivas

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Willén; Brikenda Xhemajli; [2020]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; Ideologi; Finanskris; Kapitalism; Policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU som institution har präglats av beskrivningar av att vara ett neo-liberalt projekt. Tidigare forskning anlägger att det dock finns premisser för en ideologisk förändring. LÄS MER

 4. 4. Globalisering och den Svenska Skolvärlden : Politiska och internationella influenser över utbildning och hur globalisering som fenomen kan behandlas i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rickard Högström Hadfy; [2019]
  Nyckelord :Globalism; Internationalisering; Globalisering; Skola; Samhällskunskap; Sociologi; konstruktivism; Multikulturell och Mångfald;

  Sammanfattning : Globalization is a fascinating concept mostly because of its influence on the world and the systems within it. The external factors in the surrounding world can make any country adapt to new ways of thinking. This effect has come to impact how education works and evolves and in what way education should persist. LÄS MER

 5. 5. Globaliseringsprocessen i läroböcker : En kvalitativ innehållsanalys utifrån ekonomiska, politiska och sociala perpektiv i läroböcker för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisen Lundström Thunderlin; [2019]
  Nyckelord :globalization; social studies; textbooks; upper secondary school; globalisering; gymnasieskola; läroböcker; samhällskunskap;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att besvara hur globaliseringsprocessen framställs i läroböcker för gymnasieskolan utifrån ekonomiska, politiska och sociala perspektiv, klargöra eventuell förändring över tid samt besvara på vilket sätt läroböcker ska värderas utifrån teoretiska aspekter. Det har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys med ett operationaliseringsschema som stöd. LÄS MER