Sökning: "Gunilla nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Gunilla nilsson.

 1. 1. Homo Solitum vs Utmattningsdepression - om diagnosernas makt att definiera den normala människan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2016-12-19]
  Nyckelord :homo solitum; utmattningsdepression; depression; identity; normality; diagnoses; symptoms; DSM; DSM–5; psykologiguiden.se; signs; melancholy; social construction; body; sleep; disease; medication; fatigue; loss; grief treatment; significant; characteristic; designation; FORTE; Forskningsrådet; Karin Johannisson; Ingemar Nilsson; Hans-Inge Peterson; Michel Foucault; Maria Björk; Gunilla Hallerstedt; Fredrik Svenaeus; market; social structure; search for identity; pharmaceutical; scapegoats; medical history; history of ideas; master s thesis; Lou Hedström Bokinge; utbrändhet; identitet; normalitet; diagnoser; symtom; tecken; melankoli; social konstruktion; kropp; sömn; sjukdom; medicinering; trötthet; förlust; sorgbearbetning; betecknande; beteckning; marknadsekonomin; samhällsstrukturer; identitetssökande; läkemedelsindustrin; syndabockar; medicinhistoria; idéhistoria; magisteruppsats;

  Sammanfattning : In this study the definition of normality and whether it has been changed during modern times has been investigated. The basis for the investigation has been the symptoms of the Swedish diagnosis utmattningsdepression (fatigue depression). LÄS MER

 2. 2. Matematik i grundsärskolan - med fokus på några lärares upplevelser av möjligheter och hinder i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Martina Nilsson; Gunilla Österberg; [2015-11-28]
  Nyckelord :Matematik; grundsärskola; specialpedagogik; erfarenhet; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att, genom intervjuer, ta reda på vad några lärare har för erfarenheter, av att undervisa i matematik på grundsärskolan, samt vilka möjligheter och hinder de upplever i undervisningen.Teori: Studiens utgångspunkt är en livsvärldsfenomenologisk ansats, då det var lärarnas upplevelser som var det intressanta att ta del av. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars perspektiv på livet:En korrelationsstudie om livstillfredsställelse och olika faktorer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Nilsson; Gunilla Persson; [2015]
  Nyckelord :ungdomar; livstillfredsställelse; självkänsla; känslohanteringsstrategier; livsstilsfaktorer; skolsituation; korrelationsstudie; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det sker ett ständigt pågående arbete på olika nivåer i samhället för att förbättra ungdomars psykiska hälsa. Det finns stor kunskap om en mängd faktorer som kan påverka livstillfredsställelse, men man vet inte vilka som är avgörande, för att ungdomar ska må bra och uppleva hög livstillfredsställelse. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av plötsligt hjärtstopp och hjärtlungräddning En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Pär Nilsson; Gunilla Thorén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Närståendes uppfattning av den äldres vårdbehov i samband med samordnad vårdplanering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Zirén; Gunilla Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Vårdbehov; vårdplanering; närstående; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Introduction: The population of Sweden has during the last century doubled. An increased live expectancy results in an older population and the share needing medical care increases. Demographic and political changes in developed counties have resulted in changed demands on the care of the elderly. LÄS MER