Sökning: "Fredrik Svenaeus"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Svenaeus.

 1. 1. Homo Solitum vs Utmattningsdepression - om diagnosernas makt att definiera den normala människan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2016-12-19]
  Nyckelord :homo solitum; utmattningsdepression; depression; identity; normality; diagnoses; symptoms; DSM; DSM–5; psykologiguiden.se; signs; melancholy; social construction; body; sleep; disease; medication; fatigue; loss; grief treatment; significant; characteristic; designation; FORTE; Forskningsrådet; Karin Johannisson; Ingemar Nilsson; Hans-Inge Peterson; Michel Foucault; Maria Björk; Gunilla Hallerstedt; Fredrik Svenaeus; market; social structure; search for identity; pharmaceutical; scapegoats; medical history; history of ideas; master s thesis; Lou Hedström Bokinge; utbrändhet; identitet; normalitet; diagnoser; symtom; tecken; melankoli; social konstruktion; kropp; sömn; sjukdom; medicinering; trötthet; förlust; sorgbearbetning; betecknande; beteckning; marknadsekonomin; samhällsstrukturer; identitetssökande; läkemedelsindustrin; syndabockar; medicinhistoria; idéhistoria; magisteruppsats;

  Sammanfattning : In this study the definition of normality and whether it has been changed during modern times has been investigated. The basis for the investigation has been the symptoms of the Swedish diagnosis utmattningsdepression (fatigue depression). LÄS MER

 2. 2. Från sorgens öken till glädjens oas : En dagbarnvårdares strävan att ge trygghet åt ett barn som har svårt att skiljas från sina förräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marjatta Säflund; [2015]
  Nyckelord :introduction; attachment; language; play; play environment; relationships; empathy; practical knowledge; phronesis; reflection; inskolning; anknytning; språk; lek; miljö; relationer; empati; praktisk kunskap; fronesis; reflektion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how I as a childminder was affected in my profession by a child whose long introduction did not lead to a desired result from the start. What was needed in order to get a child to thrive and feel secure at my practice? Would I be able to give sufficient emotional care to all the children when one child was demanding such a huge amount of attention and tenderness? The essay begins with a story from my family day care practice. LÄS MER

 3. 3. Kan den praktiska kunskapens teori hjälpa en präst att vara i sitt esse?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Claes-Otto Hammarlund; [2010]
  Nyckelord :practical knowledge; cure of souls; psychotherapy; praktisk kunskap; själavård; psykoterapi;

  Sammanfattning : This essay describes how the author gradually gets a deeper understanding for his profession and the development of his professional skills, attitude and practice. The essay contains two main narratives representing examples from the author´s occupational practice, and through those narratives he tells how his practice alters and develops. LÄS MER