Sökning: "Hannes Tornberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hannes Tornberg.

 1. 1. Grupperingar, attityder och framtidsutsikter i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hannes Tornberg; [2018]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; eleverfarenhet; fält; grupperingar; gymnasieskola; habitus; kamrateffekter; kapital; mening; ojämlikhet; utbildning;

  Sammanfattning : Det sociala livet i skolan är ett viktigt inslag i elevers vardag och på deras arbetsplats. Idealt sett erbjuder gymnasieskolan en möjlighet att skapa relationer och mening på en plats utanför många elevers uppväxtområde, och är således en plats väl lämpad för integrering av unga med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Skolan som Inkluderingsverktyg: Tre elevers upplevelser av effekterna av beslutet att lägga ned Rosengårdsskolans högstadium

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Tornberg; Lisa Jönsson; [2015]
  Nyckelord :inkludering; kamrateffekter; Rosengårdsskolan; segregation; skola; språk; utbildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rosengårdsskolan i Malmö fick under sina sista år symbolisera de dalande resultaten i den svenska skolan på ett nationellt plan. En låg måluppfyllelse och ohållbar arbetsmiljö ledde under 2013 till att skolans högstadium avvecklades med omedelbar verkan. Eleverna från högstadiet spreds till skolor fördelade över hela staden. LÄS MER

 3. 3. Ojämlikhet i den svenska skolan: Ett problematiserande av kvalitet och jämlikhet i den svenska skolan utifrån Skollagen och Sveriges utbildningspolitiska historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hannes Tornberg; [2014]
  Nyckelord :segregation; privatisering; kvalitet; jämlikhet; Skollagen; Skolverket; socialt kapital; social reproduktion; utbildning; valfrihet; välfärd; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish educational system has during the last few decades gone through a process of liberalization and privatization. The political reforms and processes shaping the state of the Swedish school today have to a large extent changed the shape of the Swedish welfare state in general and the overall view on education in particular. LÄS MER

 4. 4. Ethnic fragmentation and political instability in post-colonial Uganda : understanding the contribution of colonial rule to the plights of the Acholi people in Northern Uganda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hannes Tornberg; [2013]
  Nyckelord :political instability; marginalization; Human Rights Watch; ethnicity; ethnic fragmentation; colonialism; Acholi; Africa; post-colonial; Uganda; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uganda, along with a number of other African states, is a state struggling with the task of bringing together a vast range of ethnic minority groups into one nation-state decided by geographical borders drawn by colonial masters Britain during imperialism. The effects of these colonial decisions and policies are widely known to having plagued the native population during the course of history. LÄS MER

 5. 5. Uganda, LRA och ICC: mer än man ser vid första anblicken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hannes Tornberg; [2012]
  Nyckelord :the International Criminal Court; the Lord’s Resistance Army; narrative; Yoweri Museveni; the Acholi-people; Uganda; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The people of northern Uganda has for decades been entangled in a conflict between, on the one hand, crude government forces and, on the other hand, the brutal rebel organization the Lord’s Resistance Army led by the ruthless Joseph Kony. In 2003 the Ugandan government referred the situation to the International Criminal Court with the official stance that their intention was to, through capturing the LRA’s leaders, bring an end to the conflict and secure peace and security to the people of northern Uganda. LÄS MER