Sökning: "Josefine Kvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefine Kvist.

 1. 1. Generation Y intar arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om hur ledare kan lyckas motivera och behålla generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Kvist; Josefine Kvist; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; generation Y; ledarskap; kundtjänst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intensiteten i relationen mellan intern- och externrevisorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Ida Andersson; Josefine Kvist; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att förklara sambandet mellan relationen och de faktorer som främjar alternativt hämmar intensiteten i relationen mellan intern och externrevisorn.För att förklara de faktorer som påverkar intensiteten i relationen har vi byggt en egen teori. LÄS MER

 3. 3. Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller : ..

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Ann-Kristin Block; Josefine Kvist; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En förmån uppfattas vara muta i en situation men inte i en annan. Det är ofta svårt att själv avgöra om det är frågan om muta eller inte. Brottsbalkens lagbestämmelser gällande bestickning och mutbrott är inte precisa utan har stor tolkningsvidd. LÄS MER