Sökning: "Nackdelar med svenska 3"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Nackdelar med svenska 3.

 1. 1. Treatment methods of long bone fractures in equines : comparing Swedish and foreign experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sergey Gazeev; [2021]
  Nyckelord :equine; long bone; fracture; osteosynthesis;

  Sammanfattning : The treatment of long bone fractures in horses remains to be a challenge for equine veterinarians, since it is necessary to succeed treating an animal sometimes weighing over 500kg that will have to endure fracture repair procedures and rehabilitation for at least 3 months and manage the resulting complications. The objective of this study is to investigate and shed light over some of the treatment techniques for long bone fractures in equines, and to sample new data from a questionnaire, answered by experienced equine surgeons in Sweden, summarising the obtained results with the already existing research. LÄS MER

 2. 2. Syrgasburars arbetsluckor : påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Svensson; Linn Vennerholm; [2021]
  Nyckelord :djurhälsopersonal; djuromvårdnad; ergonomi; intensivvård; syrgasterapi;

  Sammanfattning : Patienter i behov av syrgas är frekvent förekommande på intensivvårdsavdelningar på svenska djursjukhus. Det finns flera metoder för administrering av syrgas till djur, varav en är syrgasburar. Metoderna för syrgasadministrering har olika för- och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på ämnesintegrerad undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Hedin Sjöholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :undervisning; ämnesintegrering; tema; didaktisk triangel; lärare i åk F-3; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det har sedan lång tid tillbaka diskuterats hur elever bäst utvecklar sina kunskaper och vilket arbetssätt som gynnar elevens lärande-om det är genom ämnesspecifik undervisning eller i undervisning som är ämnesintegrerad. Forskningen visar fördelar och nackdelar med den ämnesintegrerade undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 5. 5. Har Sverige ett konkurrenskraftigt bolagsskattesystem? - En komparativ studie i ljuset av koncernbeskattning och ränteavdrag efter implementeringen av Anti-Tax Avoidance Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Anderzén; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previously Sweden has had a generous consolidation system for groups with large deduction possibilities. However, the possibility of interest deductions, among other things, has increasingly been limited due to more important societal interests, such as preventing tax evasion and tax avoidance practices. LÄS MER