Sökning: "Parasocial relation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Parasocial relation.

 1. 1. ”DET ÄR SOM MED SALT, DET KAN FÖRHÖJA ELLER BLI FÖR MYCKET” - En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Lidén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Uses and Gratification; sportkommentator; publikstudie; tevesport;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på hur tevetittaren upplever att sportkommentatorn påverkar upplevelsen av idrottsevenemanget.Teori: Uses and Gratification Theory, parasocial interaktion/relation, reception, the Functional Theory of Mass Communication, the Disposition Theory of Sports Spectatorship, Disposition Theory, Self-Determination Theory, Maslows behovspyramid och Theory of Planned Behavior. LÄS MER

 2. 2. From Shaky Self-Held Cameras to Professional Camera Teams -A Thematic Analysis of How YouTube Audiences Perceive the Professionalization of Vlog Production Styles

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; [2021]
  Nyckelord :Audience; authenticity; comment section; parasocial relationships; professionalization; thematic analysis; vlog production styles; YouTube;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to provide insight into how YouTube audiences perceive the professionalization of vlog production styles and what happens to the parasocial relationship between viewer and vlogger, especially in relation to authenticity, in relation to this. This is done by a thematic analysis of comments on Valeria Lipovetsky’s YouTube video “We Need To Talk”, which serves as a case study. LÄS MER

 3. 3. ”När jag går in på Instagram så är inte min tanke att jag ska köpa något […] men så dyker det upp en rabattkod […]” : En kvalitativ studie om Instagrams influencers påverkan på konsumtion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Emma Kolar; Sepideh Madson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Instagram; influencer; likes; consumption; Sociala medier; Instagram; influencer; likes; konsumtion;

  Sammanfattning : In today's digital society, social media has a major impact on consumers. A contributing factor to consumption via social media is the phenomenon of influencers. LÄS MER

 4. 4. Det här är inte ett betalt samarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dounya Gehlin; Cecilia Kruskopf; [2020]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; eWOM; äkthet; influencers; Instagram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur parasocial interaktion upplevs i form av en influencers äkthet från följarens perspektiv på Instagram, med ett fokus på betalda samarbeten. Studien undersöker hur följarna upplever influencers äkthet med hjälp av tre arbetsfrågeställningar samt huvudfrågeställningen: ‘Hur upplevs parasocial interaktion i form av en influencers äkthet i betalda samarbeten på Instagram?’. LÄS MER

 5. 5. Jag vet allt om dig, men du vet inget om mig : En kvalitativ studie om unga mäns användning av YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Gillberg; Mimmi Olai; [2020]
  Nyckelord :YouTube; YouTube-profiler; behovstillfredsställelse; parasociala relationer och åsiktsbildning;

  Sammanfattning : Studiens grundläggande syfte var att undersöka unga mäns uppfattningar om sin Youtube-användning och deras föreställningar om sin relation till YouTube-profiler. Studien ämnade även ta reda på om de tycker sig bli influerade av YouTube-profiler och om det kan vara baserat på den parasociala relationen. LÄS MER