Sökning: "customer-treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet customer-treatment.

 1. 1. Should I stay or should I go? - Lojalitet och customer engagement i den digitaliserade försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Michaela Edin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance industry; digitalization; loyalty; e-loyalty; customer engagement.; försäkringar; försäkringsbranschen; digitalisering; lojalitet; e-lojalitet; customer engagement.;

  Sammanfattning : Försäkringar och försäkringsbolag har stor betydelse för det moderna samhället när det kommer till trygghet och utveckling, både för privatpersoner och företag. Trots detta har försäkringsbranschen fått relativt lite uppmärksamhet inom forskningen, inte minst inom företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. ”Får jag (bygg)lov?” : En observationsstudie om bemötande av kvinnor och män bland medarbetare på en bygglovsavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Kottorp; Johanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :building industry; customer treatment; gener; gender equality; non-verbal communication; social constructionism; verbal communication; bemötande; byggindustrin; genus; icke-verbal kommunikation; kundbemötande; socialkonstruktionism; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka bemötandet av kunder på en kommunal bygglovsavdelning, ur ett genusperspektiv. Genom icke-deltagande observationer av den icke-verbala samt verbala kommunikationen analyserades bemötandet. LÄS MER

 3. 3. Könsneutralt bemötande? : En studie av kommunala inspektörers kundbemötande, ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Keller; Angeline Millqvist; [2015]
  Nyckelord :Gender; gender differentiation; customer-treatment; gender construction; social representation; Genus; genusperspektiv; bemötande; kundbemötande; genuskonstruktion; sociala representationer;

  Sammanfattning : Forskning har visat att det förekommer skillnader i bemötandet av kvinnor och män, men att det ofta sker omedvetet. Syftet med denna studie var att undersöka kommunala inspektörers genusmedvetenhet och könsdifferentiering i bemötandet av sina kunder. LÄS MER

 4. 4. titel : Fast fashion och kundbemötande – Vad är viktigt i kundbemötandet för Gina Tricot?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elinor Granath; Chee Jason; [2012]
  Nyckelord :Servicekvalitet; Service quality; Customer service; Snabbt mode; Fast fashion; Kundbemötande;

  Sammanfattning : Inom modebranschen växer konkurrensen sig allt större och fler modeföretag satsar på fast fashion som konkurrensstrategi. Konsumenterna har idag ett starkare modeintresse än någonsin vilket gör att företagen genom korta ledtider kan ta fram moderiktiga produkter till ett lågt pris för att tillfredsställa konsumenternas efterfråga. LÄS MER

 5. 5. När insidan räknas : En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Charlotte Grip; [2012]
  Nyckelord :Självledarskap; motivation; servicefronten; och självbestämmande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Denna uppsats handlar om hur frontpersonal inom detaljhandeln upplever självledarskap. Konkurrensen ute bland företag inom detaljhandeln ökar och det gör att företag måste hitta nya sätt att särskilja sig från konkurrenterna. LÄS MER