Sökning: "exempel på psykiska behov"

Visar resultat 21 - 25 av 32 uppsatser innehållade orden exempel på psykiska behov.

 1. 21. Fysisk beröring som behandlingsmetod vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Algernon; Malin Dahlgren; [2012]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Fysisk beröring; BPSD; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundDemenssjukdom innebär att hjärnceller skadas och dör vilket leder till att hjärnans funktioner bryts ned med en kognitiv funktionsnedsättning till följd. Vidare försämras vanligtvis minnet och den drabbades personlighet kan komma att påverkas. LÄS MER

 2. 22. En plats för återhämtning : en tillämpning av hälsoträdgårdars stressdämpande kvalitéer på Stora Torget i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Annika Danielson; [2012]
  Nyckelord :hälsoträdgård; stadsmiljö; Stora Torget; stress; utformning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka kvalitéer från hälsoträdgårdar som skulle kunna tillämpas på Stora Torget i centrala Uppsala för att dämpa stress och möjliggöra återhämtning för stadens invånare. I denna uppsats belyser jag problematiken kring människors psykiska ohälsa och det faktum att stress idag kan klassas som en folksjukdom i Sverige. LÄS MER

 3. 23. Mindfulnessbaserad återfallspreventation : "Le mot min ilska och välkomna den" Utvärdering av ett pilotprojekt vid Beroendeteamet i Upplands Väsby

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Eva Davén; [2010]
  Nyckelord :Mindfulness; Kognitiv terapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Kemiskt beroende – ofta benämnt drogmissbruk – är en sammansatt, komplicerad och svårbehandlad psykiatrisk sjukdom. Vägen in i missbruk och beroende påverkas av affektiva, kognitiva och sociala störningar och dysfunktionella beteenden. LÄS MER

 4. 24. Vid mötet och i omvårdnaden av patienter med HIV/Aids : Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser och attityder

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Emelie Thurban; [2010]
  Nyckelord :Nurses; Nursing students; Attitude; Experience; HIV Aids; Care; Fear; Experience; Knowledge; Sjuksköterska; Sjuksköterskestudent; Attityder; Upplevelser; HIV Aids; Omvårdad; Rädsla; Erfarenheter; Kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenten och sjuksköterskan möter människor i kris eller oro, människor som får allvariga besked om till exempel HIV/Aids. Dessa möten kräver flexibilitet, förmåga till empati och kommunikation av sjuksköterskan. Omvårdnaden innefattar de fysiska, psykiska, kulturella, andliga och sociala behoven hos patienten. LÄS MER

 5. 25. Patientenupplevelser i samband med Diabetes mellitus typ II

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mahtab Asgarzadeh; Elin Jamalizadeh; [2010]
  Nyckelord :experiences; reflection; chronic disease; quality of life; lifestyle; coping; diabetes mellitus type 2; wellbeing;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en växande folksjukdom. Risken att drabbas av diabetes mellitus typ II ökar med åldern därför benämns den även vuxen eller åldersdiabetes. Blodsockerreglering som normalt är en automatisk och osynlig funktion i kroppen, kräver vid diabetes mellitus en medveten handling. LÄS MER