Sökning: "fastighetstransaktioner"

Visar resultat 16 - 18 av 18 uppsatser innehållade ordet fastighetstransaktioner.

 1. 16. Finns det för få fastighetsvärderare ur de offentliga aktörernas synvinkel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mattias Abramsson; Johan Vikström; [2009]
  Nyckelord :Fastighetsvärderare; kommuner; transaktioner; fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Inom fastighetsbranschen finns det ungefär 100 000 yrkesverksamma. Denna bransch står inom de närmaste åren för stora pensionsavgångar. En av de yrkeskategorier som kommer att påverkas är fastighetsvärderare. I dagsläget finns det ungefär 600 yrkesverksamma fastighetsvärderare. LÄS MER

 2. 17. Brist på ortsprismaterial - En effekt av fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexander Liljenberg; [2008]
  Nyckelord :ortsprismaterial; market information;

  Sammanfattning : Idag har man som fastighetsvärderare och analytiker tillgång till databaser, expertsystem och rapportgeneratorer som automatiskt hämtar, lagrar, bearbetar och presenterar information. I och med lagändringen i inkomstskattelagen, som antogs år 2003, har det blivit allt svårare att uppbringa ett ortsprismaterial för kommersiella fastigheter. LÄS MER

 3. 18. Innebörden av uttagsbeskattning för förvärvande part - särskilt om fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Nyrén; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas frågan om hur en förvärvares anskaffningsvärde ska beräknas när denne förvärvat en fastighet till underpris och överlåtaren uttagsbeskattats för transaktionen. En analys av frågan är angelägen eftersom det idag saknas tydlig lagstiftning och praxis, och då det oklara rättsläget kan medföra oönskade transaktionskostnader som inverkar menligt på samhällsekonomin. LÄS MER