Sökning: "klädföretag marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden klädföretag marknadsföring.

 1. 1. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning utnyttjar två svenska klädföretag de rekommendationer som finns på Facebook och Instagram?

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MIDKTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Moa Winberg; Hanna Svenssom; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Instagram; sociala medier; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur två svenska klädföretag använder sin Facebook-profil och sitt Instagram-konto i marknadsföringssyfte. Syftet med undersökningen är att besvara frågan: I vilken utsträckning överensstämmer innehåll och form i företagens marknadsföring på Instagram och Facebook med plattformarnas tänkta användning för inlägg? Metoder som använts för att besvara problem-formuleringen är en litteraturstudie, observationer av företagens profiler samt en enkätstudie som skickades ut till företagens butikspersonal. LÄS MER

 3. 3. Det är inte lätt, men det är rätt : En studie av grön marknadskommunikation på H&M-gruppens hemsidor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Liona Islamian; Isak Wilkens; [2017]
  Nyckelord :Grön marknadskommunikation; påverkan; miljömässig hållbarhet; grön reklam; e-handelskampanjer;

  Sammanfattning : Hållbar marknadsföring blir allt viktigare för att företag och konsumenter ska följa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och därigenom minska påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Tidigare forskning har visat att klädföretag som strävar efter att kommunicera ut hållbara produkter ofta misslyckas med att vara trovärdiga. LÄS MER

 4. 4. Av barn och dårar får man höra sanningen : konsumentengagemang på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nina Persson; Jenny Sörensson; [2015]
  Nyckelord :Facebook; Interaktion; Kommunikation; Konsumentengagemang; Mode; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : Facebook, Interaktion, Kommunikation, Konsumentengagemang, Mode, Sociala nätverkSammanfattning på svenska: Medias utveckling har gått fort och det är inte bara konsumenter som använder sig av medier numera, även företag går att hitta i olika sociala medier. Facebook är ett utav världens snabbast växande sociala nätverk och finns tillgängligt över i stort sett hela världen, och en plats där konsument och företag kan mötas. LÄS MER

 5. 5. Grönt är det nya svarta : En studie om hur klädföretag kan öka konsumenters intresse för miljövänliga kläder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tove Berntsson; Helena Delteus; [2014]
  Nyckelord :Green marketing; environmentally friendly clothing; consumer behavior; credibility; social media; Grön marknadsföring; miljövänliga kläder; konsumentbeteende; trovärdighet; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för problematiken och möjligheterna som finns gällande klädföretags arbete med miljövänliga kläder. För att uppnå detta på ett effektivt sätt har vi tagit fram två delsyften. LÄS MER