Sökning: "liseberg"

Visar resultat 6 - 10 av 22 uppsatser innehållade ordet liseberg.

 1. 6. "Hur var det på Liseberg i helgen?" en studie av det kommunikativa mötet mellan barn och pedagog på skötbordet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Ekstrand; Pernilla Rosdahl; [2016]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; omsorg; skötbordssituation; småbarn;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur och vad barn och pedagoger kommunicerar om under blöjbytet. Vi har lyssnat på samtal mellan barn och pedagog och använt oss av teorier om kommunikation och omsorg för att analysera vårt material. LÄS MER

 2. 7. Det strategiska arbetet kring säkerhet på en nöjespark : En fallstudie om Lisebergs risk- och krishantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emelie Petersson; Nina Wahlström; Vicky Karazeimbeki; [2016]
  Nyckelord :Incident; accident; risk management; crisis management; knowledge management; media management; strategies; organization; Incident; olycka; riskhantering; krishantering; kunskapshantering; mediahantering; strategier; organisation;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur en nöjespark i Sverige arbetar med förebyggande risk- och krishantering. Nöjesparken som har undersökts är Liseberg som ligger i Göteborg. En fallstudie på Liseberg har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder och ett deduktivt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 8. Brand equity through rollercoasters and rabbits : Understanding the role of part-time marketers in enhancing the brand equity of an amusement park

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :César Rivera; Fredrik Byström; [2015]
  Nyckelord :Relationship marketing; part-time marketers; brand equity; amusement park; Gothenburg; Sweden; marketing as promises; part-time marketers role; connection between relationship marketing and brand equity; brand awareness; brand associations; external brand communication;

  Sammanfattning : Relationship marketing is a marketing theory that has gathered much focus in the marketing research area lately. The core idea of relationship marketing is to retain the existing customers of a company by establishing long-time relationships with them. LÄS MER

 4. 9. En studie i psykosocial arbetsmiljö och kompetensförsörjning om och för chefer på Liseberg 2014

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ninni Howard; [2014-12-11]
  Nyckelord :Stöd; Kompetensutveckling; Ledarskapsutbildning; Personlig utveckling; Hälsa; Arbetsbelastning; Stressorer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att på Liseberg undersöka chefernas psykosociala arbetsmiljö utifrån ett ledarskaps- och kompetensförsörjningsperspektiv.Metod: Kvantitativ metod, totalundersökning där 70 stycken enkäter skickades via mail till samtliga chefer på Liseberg, för bearbetning av data användes defgo-verktyg. LÄS MER

 5. 10. Generation Y - En studie om hur dagens unga vuxna skall ledas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Adam Johansson; [2013-11-14]
  Nyckelord :Generation Y; ledarskap; motivation; kommunikation; feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förståelse för hur dagens unga medarbetare skall ledas i det dagliga arbetet och vad som motiverar dem att arbeta. I uppsatsen kommer ämnet Generation Y diskuteras och huruvida det går att tala om den gruppen människor som en kategori eller inte. LÄS MER