Sökning: "målgruppsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet målgruppsanalys.

 1. 1. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 2. 2. UNICEF:s kommunikation på Instagram för att skapa engagemang och beröra : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Clara Hallén; Elin Dannapfel; [2018]
  Nyckelord :Multimodal analys; kvalitativ metod; Instagram; Unicef; ambassadörer; budskap; beröra; engagemang;

  Sammanfattning : Över tid har det skett en enorm förändring gällande medieutvecklingen, som påverkat sättet att kommunicera. Där användningen av sociala medier är ett exempel kopplat till denna utvecklingen och där Instagram kommit att bli en av de mest använda sociala kanalerna. LÄS MER

 3. 3. Reklam är bäst på bio, för vem? : En studie om SF medias målgruppskategorisering och företagets utformning av reklamutrymme

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Alice Granath; Sanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :reklam bio målgrupp kommunikation SF media;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar två forskningsfrågor; “Vilka kommunikationsstrategier använder SF media för att utforma målgruppspaket?” och ”På vilket sätt upprätthålls stereotyper genom SF medias målgrupper?” Teorier vi använt oss av i arbetet med denna uppsats är kommunikationsprocesser och målgruppsanalys med fokus på reklam. För att söka svar på våra forskningsfrågor som behandlar ämnen som SF medias reklamutformning och hur deras målgrupper fungerar i marknadsföringssyfte har vi valt att använda oss av två olika metoder för insamling av material. LÄS MER

 4. 4. EN ANALYS AV LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLINGS KOMMUNIKATION MED NYINFLYTTADE MEDLEMMAR

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maria Gustafsson; [2016-11-15]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; strategisk kommunikation; nyinflyttade; målgruppsanalys; budskapsstrategi; mediestrategi; församling;

  Sammanfattning : Undersöka Lunds östra stadsförsamlings kommunikation med nyinflyttade medlemmar och jämföra med hur målgruppen upplever kommunikationen för att kunna rekommendera förbättringsförslag. En nulägesanalys kartlägger den befintliga kommunikationen. En målgruppsanalys undersöker målgruppens åsikter och intressen. LÄS MER

 5. 5. Publiken som inte ville komma. Göteborgs stadsmuseums arbete för att bredda publiken ur ett mångfaldsperspektiv samt en kartläggning av målgruppen museiovana, unga vuxna från Göteborgs ytterområden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sara Ivarsson; [2016-02-17]
  Nyckelord :Museum; strategisk kommunikation; målgruppsanalys; mångfald; publikutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Göteborgs stadsmuseum vill nå bredare målgrupper än de gör idag och syftet med studien är att dels att kartlägga varför målgruppen, museiovana unga vuxna från Göteborgs ytterområden, inte kommer till museet och dels att undersöka hur Göteborgs stadsmuseum arbetar för att nå den specifika målgruppen. Därutöver tas också olika utvecklingsmöjligheter fram för publikutvecklingsarbetet. LÄS MER