Sökning: "naturum"

Visar resultat 21 - 24 av 24 uppsatser innehållade ordet naturum.

 1. 21. Undersökning : hur gestaltas den anlagda miljön vid naturum?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Svensson; [2011]
  Nyckelord :naturum; gestaltning; riktlinjer; anlagd miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Samstyret kring naturum på Koster : En fallstudie om medborgerligt deltagande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulrika Dagård; [2010]
  Nyckelord :Kosterhavets nationalpark; naturum; demokratiteori; governance; samstyre; Kosternämnden; medborgerligt deltagande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett teoretiskt och begreppsmässigt ramverk, bestående av en diskussion kring demokratiteori, governance, samstyre och deltagande, att genomföra en analys av samstyret i naturumprocessen. Förloppet kring naturum utgjorde en betydande del i processen kring bildandet av Kosterhavets nationalpark. LÄS MER

 3. 23. Klossa

  D-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Johan Hedenström; [2009-01-27]
  Nyckelord :receptionsdisk; reception;

  Sammanfattning : Idag har man två alternativ när man behöver en receptionsdisk- antingen köper man ett färdigt system från till exempel Kinnarpsför cirka 15 000 kr eller så ber man en arkitekt rita en platsanpassadreception för cirka 300 000 kr. Kostnaderna är naturligtvis igenerella termer men poängen är att det inte finns något alternativmellan dessa lösningar. LÄS MER

 4. 24. Tillgängligt landskap : spänger i naturmark

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Gabriella Sukell; [2008]
  Nyckelord :tillgänglighet; spång; naturområde; funktionshinder; friluftsliv; våtmark; naturum; betesmark; förvaltare; kommun;

  Sammanfattning : The title of this thesis is "Accessible Landscape - boardwalks in nature areas". The main purpose of this thesis is to show how you can increase the accessibility for disabled people by constructing boardwalks in nature areas. The platform for the thesis is a study of litterature on boardwalks, accessibility and disabilities. LÄS MER